Nieuws van Bonaire

STCB start 3-jarige studie op neststranden Bonaire

Jonge zeeschildpadden foto: Inge Poorthuis
STCB start 3-jarige studie op neststranden Bonaire
STCB aan het werk op Klein Bonaire | Foto STCB

KRALENDIJK – Sea Turtle Conservation Bonaire start een driejarige pilotstudie om strandtemperaturen te meten en de verspreiding en dichtheid van vegetatie op belangrijke nestplaatsen op Bonaire in kaart te brengen. Met deze studie zal STCB gestandaardiseerde data verzamelen om een ​​breder inzicht te krijgen in de effecten van klimaatverandering op nestplaatsen.

De temperatuur van het zand kan de overlevingskans van zeeschildpadden beïnvloeden, omdat de incubatietemperatuur (d.w.z. de temperatuur in een nest tijdens de incubatieperiode van 50-60 dagen) een cruciale rol speelt bij het bepalen van het geslacht van babyschildpadden. Temperatuurafhankelijke geslachtsbepaling bij zeeschildpadden kan worden samengevat als ‘hot chicks, cool dudes’, wat betekent dat hogere nesttemperaturen leiden tot meer vrouwelijke babyschildpadden. Stijgende temperaturen kunnen daarom mogelijk leiden tot een tekort aan mannetjes in zeeschildpaddenpopulaties, waardoor het voortbestaan ​​van deze soort wordt aangetast.

Rocargo

Een andere factor die met klimaatverandering te maken heeft, is de beschikbare nestruimte. Stranden zijn van nature dynamisch, de fysieke indeling van een strand verandert van jaar tot jaar. Wanneer dit in balans is, heeft deze dynamiek geen invloed op de beschikbare nestruimte, het verandert alleen de verdeling van nesten in een bepaald gebied. Erosie, aangroei en verspreiding van vegetatie kunnen echter zowel de beschikbare ruimte voor nestelen als de productiviteit van nesten beïnvloeden. Om deze reden gaat STCB ook het profiel vastleggen van de stranden waar temperatuurloggers worden ingezet.

Het verzamelen van data voor dit pilotproject is op 19 mei 2021 gestart op het indexstrand van Klein Bonaire met de plaatsing van 40 dataloggers. Ook op Playa Chikitu en stranden in het zuiden van Bonaire worden dataloggers geplaatst, met uiteindelijk een totaal van 98 temperatuurloggers.

Deze pilotstudie is geïnitieerd door de Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles (IAC), een internationaal verdrag waarbij Nederland is aangesloten en waarvan STCB actief lid is. Financiering voor dit onderzoek is verstrekt door WWF-NL.

Sea Turtle Conservation Bonaire is een niet-gouvernementele organisatie welke zich inzet voor de bescherming van Bonaire’s bedreigde zeeschildpadden sinds 1991.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo