Bonaire

Informatieve Topconferentie over het Toerisme

Kralendijk (30 augustus 2017) Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft afgelopen donderdag, 24 augustus, samen met de University of Central Florida (UCF) een Topconferentie gehouden over het toerisme, om de voorlopige onderzoeksbevindingen te presenteren. Gebaseerd op deze resultaten en de ontvangen feedback zal het UFC-team het Toerisme Masterplan voor Bonaire afronden. De top werd bijgewoond door ongeveer 150 deelnemers en toerismestakeholders.

De bedoeling van deze top was om een indruk te geven van de onderzoeksresultaten, maar ook om gelegenheid te bieden om vragen te stellen en feedback te geven. Het toerisme vertegenwoordigt 16% van onze economie en 20% van alle banen op het eiland. Echter, als eiland halen wij bij lange na niet de volle profijt die het toerisme onze mensen zou kunnen bezorgen. Het toerisme kan ons een impuls voorwaarts geven en ervoor zorgen dat onze zakelijke kansen worden uitgebreid door betere werkgelegenheid te bieden aan onze mensen.

Tijdens het Toerismetop werd relevante informatie verschaft over: waar stonden wij en waar bevinden wij ons nu met het toerisme, de analyse van het product en de vraag. Andere onderwerpen die werden gepresenteerd waren: de productontwikkeling, wat houden wij in stand, wat verbeteren wij en wat veranderen wij en hoe kunnen wij optimale toeristische vraag genereren.

“Wij hebben een heleboel bruikbare data verzameld en zijn tot de conclusie gekomen dat ons nog veel te doen staat om de lokale gemeenschap geleidelijk mee te laten ontwikkelen en bewust te maken van het belang van het toerisme. Wij kijken uit naar het eindplan en zijn zeer enthousiast dat wij eindelijk een strategisch plan hebben voor de toeristische industrie,” aldus Toerismedirecteur, dhr. Maurice Adriaens.

Live streaming van de Toerismetop kan opnieuw worden bekeken op de Facebookpagina van Tourism Corporation Bonaire. De private sector en partners zullen dia’s ontvangen van de presentatie.

Deel dit artikel