Onderwijs

Uitbreiding Liseo Boneriano in gang gezet

Op de foto de vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen: gedeputeerde Nina den Heyer van Onderwijs, diensthoofd RCN/OCW Reynolds Oleana en algemeen directeur Frans van Efferink van de Scholengemeenschap Bonaire.

Met een gezamenlijk fotomoment bij het bouwbord is op 26 april is de uitvoering van het bouwproject “Uitbreiding Liseo Boneriano” in de Bonaireaanse wijk Hato officieel in gang gezet. 

Het bestaande schoolcomplex aan de Kaya Amsterdam, Bonaire, bestaat nu uit twee gebouwdelen met een plein. Dat wordt nu uitgebreid met nog eens twee bouwdelen en een overdekt binnengebied. De nieuwe gebouwdelen worden volgens planning bij de start van het school jaar 2018/2019 in gebruik genomen. Na afronding van de nieuwe gebouwdelen kunnen alle leerjaren van de MAVO, HAVO en VWO op één locatie worden ondergebracht. De secties vmbo, mbo en PrO van de Scholen Gemeenschap Bonaire blijven gehuisvest op de Kaya Korona. De gecontracteerde aannemer is reeds gestart met de eerste werkzaamheden. Een driedimensionale impressie van het ontwerp is te zien op de website van de architect www.atelierpro/nl, onder projecten.

De realisatie van dit bouwproject is onderdeel van het onderwijshuisvestingsplan voor Bonaire, dat door het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gezamenlijk wordt gefinancierd. Rijksvastgoedbedrijf coördineert namens het Openbaar Lichaam Bonaire en OCW de uitvoering van de verschillende projecten die onderdeel vormen van dit plan.

Het ontwerp is van de architecten combinatie Jacobs Architekten uit Bonaire en Atelier PRO uit Nederland. De uitbreiding van het Liseo Boneriano wordt gebouwd door de aannemer VOF BonNed – Haafkes te Bonaire, onder de directie van Jacobs Architekten.

Dit is inmiddels het tweede onderwijshuisvestingsproject voor de SGB; eerder, in december 2016, was de herbouw van de gymzalen aan de Kaya Korona van start gegaan. Andere geplande huisvestingsprojecten voor de SGB zijn de renovatie / nieuwbouw voor de secties vmbo, mbo en PrO aan de Kaya Korona.

Eerder gerealiseerde onderwijshuisvestingsprojecten op Bonaire zijn de renovatie van de San Bernardo School in 2014, de nieuwbouw voor de Strea Briante (voorheen Watapana) school en de nieuwbouw voor Skol Amplio Papa Cornes.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo