Natuur

Herstel van stranden, duinen en mangroven

 Herstel van stranden, duinen en mangroven

Kralendijk – Afgelopen maanden heeft het openbaar lichaam Bonaire samen met een aantal lokale organisaties stranden en mangroven opgeknapt. Ook zijn maatregelen genomen om aantasting van die natuurgebieden tegen te gaan. De werkzaamheden zijn gefinancierd met natuurgelden die het rijk beschikbaar heeft gesteld. 

Te Amo Beach

Langs de stranden in het zuiden zijn grote koraalstenen en andere natuurlijke barrières geplaatst. Dit moet voorkomen dat automobilisten het strand oprijden en zo nesten van zeeschildpadden beschadigen of vernielen. Ook zijn informatieve borden geplaatst om te wijzen op het verbod op auto’s, honden en open vuren.

Informatieve borden langs de kust

Op Te Amo Beach is het vervallen hekwerk vervangen. De omheining moet enerzijds auto’s weren en anderzijds gedesoriënteerde zeeschildpadden die daar willen nestelen, tegenhouden om de weg op te kruipen. Dit werk is uitgevoerd door Wild Conscience samen met Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB).

Vrijwilligers van STCB hebben palmbladeren in het hekwerk gevlochten. De palmbladeren zijn effectief in het terugdringen van lichtvervuiling van de luchthaven. Dit helpt tegen desoriëntatie van de zeeschildpadden. Later zijn om dezelfde reden nog vijftig jonge mangroveboompjes langs het hekwerk geplaatst. De boompjes houden met hun wortels het zand vast en bieden op termijn schaduw aan de strandbezoekers.

Sorobon

Op Sorobon zijn dezelfde maatregelen getroffen als langs de stranden. Er is opgeruimd en er zijn koraalstenen en informatieborden geplaatst. Het ‘Wowo di Sorobon’, een waterpartijtje, is schoongemaakt en van een hekwerk voorzien.

Ook het duingebied ten zuiden van het resort is meegenomen in het project. De duinen zijn uniek voor het zuidelijke deel van ons eiland en zijn ook archeologisch van belang vanwege sporen van de eerste bewoners van Bonaire. Doordat het verkeer geen vrij spel meer heeft in dit gebied, krijgen de duinen en de natuurlijke vegetatie kans op herstel.

Helaas wordt op Sorobon nog steeds illegaal afval gedumpt ondanks de verbodsborden die daar zijn geplaatst. De medewerkers van de directie Toezicht en Handhaving houden dit gebied scherp in de gaten.

Meer info:     Nos ta biba di naturalesa

Herstel van stranden, duinen en mangroven

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo