Politie & Justitie

JICN organiseert Infomarkt Detentie en Re-integratie

Een beeld van deelnemers aan de infomart bij JICN. Foto: RCN

KRALENDIJK – Op donderdag heeft Justitiële Inrichting Caribische Nederland (JICN) een infomarkt gehouden over het thema detentie en re-integratie. 

Het evenement heeft een diversiteit aan professionals samengebracht, met als doel kennisdeling, netwerken en het bevorderen van een succesvolle terugkeer naar de samenleving door voormalige gedetineerden. 

Rocargo

De infomarkt heeft hiermee volgens de organisatoren een platform geboden voor de uitwisseling van expertise en het bespreken van belangrijke onderwerpen, variërend van detentieprocedures tot nazorg. 

JICN benadrukt het belang van samenwerking tussen detentie- en re-integratiepartners en de bredere gemeenschap om voormalig gedetineerden kansen te bieden voor een succesvolle re-integratie. 

Erkentelijk

JICN zegt erkentelijk te zijn aan alle deelnemers en ketenpartners voor hun bijdrage aan het succes van het evenement. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo