Media

Jaaroverzicht 2016 deel 3: Maart

Jaaroverzicht 2016 deel 3: Maart

‘Tante Linda’, die zich al tientallen jaren heeft ingezet voor de jeugd op Bonaire mag de mediabus officieel openen. Linda Coffie is de moeder van het MPB-Eilandsraadslid Desirée Coffie.

Door Harald Linkels

Afvalverwerker Selibon start met een nieuw pilotproject voor de gescheiden inzameling van afval. In het kader hiervan wordt in de wijk Amboina een nieuw milieustation gerealiseerd, waar afval gescheiden ingeleverd kan worden. Een lokaal autobedrijf krijgt voor de eerste maal een boete opgelegd gekregen voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (WWFT). De boete bedraag 20.000 dollar. Het OM besluit nu ook om notaris Anniek Schouten te vervolgen op verdenking van het overtreden van de bepalingen in de WWFT. De notaris is al enige tijd in gesprek met het OM om te komen tot een onderlinge regeling of overeenkomst, maar het lukt niet om te komen tot overeenstemming over de voorwaarden van die overeenkomst. Hierdoor zal de zaak alsnog voor de rechter komen.

Lydia Emerencia, die op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) als interim-directeur was aangesteld is wordt met onmiddellijke ingang en voor de rest van haar contract vrijgesteld van haar taken. Emerencia is woedend op de actie van het bestuur en neemt een advocaat in de arm. Voorzitter van de referendumcommissie van het in december 2016 gehouden referendum loopt boos weg uit een vergadering van de eilandsraad omdat raadsleden erop staan hem vragen in het Papiaments te stellen. De relatie tussen Boersema en de bestuurspartijen UPB en PDB is dan al ernstig bekoeld omdat Boersema kritisch is over de inmenging van het BC in de aanloop naar het referendum. Movementu di Pueblo Boneriano (MPB)-leider Tjin Asjoe motiveert het advies om ‘ja’ te stemmen op de vraag of men tevreden is over de invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland. Tjin Asjoe zegt dat dit niet wegneemt dat ook zijn partij ziet dat dingen beter moeten op het eiland.

De zogenaamde mediabus, een project van de Rotery Club Bonaire, wordt in bijzijn van gezaghebber Edison Rijna en Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella, officieel geopend. De Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) laat weten met ingang van 1 maart te zijn gestart met een proef voor online aangifte voor de inkomstenbelasting (IB). Na de onrust binnen de Justitiële Instellingen Caribisch Nederland (JICN) die directrice Patricia Hassel uit haar functie onthief, ontstaat nu ook onrust binnen het Korps Douane. Medewerkers vinden dat de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) alle lokale managers op een zijspoor probeert te rangeren. Bonaire Holding Maatschappij (BHM)-directeur John Soliano presenteert diverse jaarrekeningen van de overheidsnv’s aan gedeputeerde Clark Abraham.

Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, verlaagt op advies van het Agentschap Telecom de vergoeding die aanbieders van mobiele telefonie moeten betalen voor hun concessie. Politievakbond NAPB-BES zegt niet blij te zijn met de tijdelijke aanstelling van voormalig politietopman in Nederland, Gerard Bouman, bij het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Bonaire heeft er een nieuw restaurant bij in de vorm van La Crêperie. De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) mag met onmiddellijke ingang weer examineren voor het MBO-onderwijs. Dat volgt uit de goedkeuring door de onderwijsinspectie van een plan van aanpak dat, volgens de Inspectie, voldoende vertrouwen geeft.

Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, laat de tweede kamer weten dat bijna 5000 kinderen in Caribisch Nederland in aanmerking komen voor kinderbijslag. Gezaghebber Rijna besluit een cruiseschip met het Norovirus aan boord af te laten meren in de haven van Kralendijk, ondanks het feit dat het schip een dag eerder nog uit Aruba werd geweerd. Hans Evers neemt afscheid als voorzitter van Fundashon Plataforma Kultural. Hij draagt het stokje over aan Curvin George. Verschillende media maken melding van het feit dat Bonaire misschien een Courtyard-by-Marriot Hotel krijgt op het voormalig terrein van Flamingo Paradise.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo