Milieu

Uitbreiding afvalscheiding Selibon

selibon afvalscheiding

KRALENDIJK — Het Bestuurscollege van Bonaire steunt het milieubeleidsplan ‘Afvalbeheerplan 2013-2022’ van Selibon en gaat samen met het afvalverwerkingsbedrijf wijkinformatieavonden houden over het scheiden van afval.

Volgens Selibon-directeur Rudsel Leito is goede communicatie namelijk de enige manier om draagvlak voor de plannen te creëren binnen de Bonairiaanse gemeenschap.

In een persbericht meldt Selibon dat het samen met het Openbaar Lichaam en de Nederlandse overheid bezig is met de integrale voorbereiding van een aantal projecten op financieel, civiel, technisch en communicatief gebied.

De eerste fase is eind februari gestart met het neerzetten van een nieuw gebouw bij Lagun (Kuskus) om afval te scheiden en een verbrandingsoven om ook biomedische afvalproducten te kunnen verwerken. Deze eerste fase zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 worden afgerond, aldus het persbericht.

Morotin

Ook staat in deze eerste fase het scheiden van afval in Rincon op de planning. Selibon haalt wekelijks het huishoudelijk afval op in Rincon en brengt dit naar Lagun (Kuskus). De rest van het afval wordt over het algemeen bij Morotin gestort. Maar nadat het bedrijf diverse klachten binnenkreeg over de verwerking van het afval aldaar, is besloten om ook bij Morotin te zoeken naar mogelijkheden om het afval te scheiden en te verwerken, legt de directeur van Selibon in het persbericht uit.

De oplossing voor het scheiden van afval bij Morotin bestaat onder meer uit de aanleg van een milieuplein waardoor het afval al gescheiden dan wel gesorteerd binnenkomt. Hier kan men dan onder andere tuinafval, oud ijzer, koelkasten, ander witgoed en huishoudelijke artikelen, bouwmaterialen, glas en plastic kwijt. Dit geldt overigens niet voor overleden dieren. Daar heeft Selibon een aparte ophaaldienst voor.

Het afvalverwerkingsbedrijf zal iedere dag het vuilnis bij het milieuplein van Morotin ophalen en voor verwerking naar Kuskus brengen. Op die manier zorgt Selibon ervoor dat Bonaire zich aan het beleidsplan en de milieuwet en regelgeving houdt.

Informatieavonden

In één of meerdere wijken van Bonaire begint Selibon volgend jaar met een pilotproject. De bedoeling van deze pilot is om aan huis al een betere scheiding van afval te bewerkstelligen. Samen met de lokale overheid zal Selibon dan ook wijkinformatieavonden organiseren. Zo krijgt de hele gemeenschap de kans om mee te denken en te praten over hoe het eiland nog beter kan omgaan met zijn afval. De inwoners van Rincon kunnen hiervoor al morgen vanaf 19.00 uur in het buurtcentrum van Rincon terecht.

Bron: Amigoe

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo