Nieuws uit Nederland

Caribisch Nederland week van start

De Caribisch Nederland week, CN-week, vindt dit jaar van 8 t/m 12 juni plaats  in Den Haag. Leden van de Bestuurscolleges en ambtelijke vertegenwoordigers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba komen ieder jaar in juni naar Den Haag om een brede agenda met betrokken ministeries in den Haag te bespreken. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geeft hierbij op maandag de aftrap. Er staan overleggen ingepland op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Speerpunten deze CN week zijn:  armoedebestrijding, kinderrechten en economische ontwikkeling samen gebracht in het MeerJarenProgramma (MJP).

Aanvullend zijn er werkbezoeken, is er aandacht voor rampenbestrijding en staat er een gezamenlijk overleg met de leden van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer ingepland.

Naast de gemeenschappelijke agenda hebben de delegaties ook individuele besprekingen met diverse ministeries en organisaties over onderwerpen die specifiek voor hun eiland van belang zijn. Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella heeft de afgelopen maanden in de aanloop naar de CN-week gesproken met verschillende  bewindslieden en ambtenaren in Den Haag om zijn eigen ervaringen en bevindingen over deze speerpunten onder de aandacht te brengen.

De CN week wordt afgesloten met een bestuurlijk overleg met de coördinerend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op donderdag 11 juni.

Rocargo
Deel dit artikel