Politiek & Bestuur

Studenten behouden AOV verzekering

Caribisch Nederlandse studenten die voor hun studieperiode in Europees Nederland verblijven, zullen verzekerd blijven op grond van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES (AOV). Dit is besloten naar aanleiding van een voordracht van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Klijnsma.

Voorheen ontstond er voor studenten afkomstig uit Caribisch Nederland een “gat” in de AOV, als zij niet werkzaam waren naast hun studie in Europees Nederland. Deze werd dan beëindigd omdat zij niet langer als ingezetene van bijvoorbeeld Bonaire werden beschouwd. Studenten die naast hun studie echter wel werkzaam waren, hadden automatisch recht op de Algemene Ouderdomsweg (AOW). Voor de groep studenten die naast hun studie geen werkzaamheden verrichte, betekende dit dat ze een gat kregen in hun pensioenopbouw.

Om dit te voorkomen is er door Klijnsma de voordracht gedaan om een wijziging in het “Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES” door te voeren. Hierdoor zal er voor studenten afkomstig uit Caribisch Nederland die niet werkzaam zijn in Europees Nederland geen gat ontstaan in hun pensioenopbouw. De wijziging is per 1 juli 2015 van kracht.

Het bestuurscollege van Bonaire geeft aan verheugd te zijn met de voordracht van Staatssecretaris Klijnsma. Het college neemt het standpunt in dat studenten afkomstig uit Bonaire, het Caribisch deel van Nederland, geen gat in hun pensioenopbouw kunnen krijgen terwijl ze zich binnen het Koninkrijk bevinden voor hun studie.

Deel dit artikel