Politiek & Bestuur

De plannen van de nieuwe regering

Afgelopen vrijdag tekenden de partijvoorzitters, partijleiders en Eilandsraadsleden van zowel de PDB (Partido Demokrátiko Boneriano), de roden, als de UPB (Union Patriotiko Boneriano), de groenen, onder luid gejuich van verschillende aanhangers het nieuwe regeerakkoord voor de periode april 2015 tot maart 2019. Deze overeenkomst wordt ook wel het Patia-akkoord genoemd vanwege de watermeloen die werd doorgesneden en in stukken verdeeld om de historische gebeurtenis symbolisch kracht bij te zetten.De partijen hebben het regeerakkoord in vijf beleidsterreinen opgedeeld die elk voor zich weer hun eigen onderverdeling kennen.
Op het gebied van het eerste terrein, overheidsaangelegenheden, nemen de partijen zich voor om te zorgen voor een stabiele en duurzame regering met een integer en efficiënt overheidsapparaat, dat een transparante en effectieve service biedt. Op het vlak van vorming, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling, het tweede beleidsterrein, belooft de coalitie om te zullen gaan investeren in de ontwikkeling van de bevolking van Bonaire om het uiteindelijke doel ‘de autonome Bonairiaan’ te verwezenlijken. Met hun sociale beleid, waaronder ook welzijn en zorg, streven de partijen naar het humane recht op een menswaardig bestaan in zekerheid en geluk voor iedere Bonairiaan. Het beleid voor economische ontwikkeling en natuurlijke hulpbronnen moet het potentieel en de maximale capaciteit van het eiland gaan benutten en tegelijkertijd de natuur voor de komende generaties veilig stellen. Ten slotte willen beide partijen op het gebied van staatkundige aangelegenheden en de relatie met het rijk en daarbuiten, het vijfde beleidsterrein, Bonaire zodanig ontwikkelen dat het eiland de verantwoordelijkheid kan gaan dragen voor haar eigen toekomst.
In de komende maanden zal het regeerakkoord verder worden uitgewerkt in een regeringsprogramma voor de komende vier jaar en binnen drie maanden aan de Eilandsraad worden gepresenteerd.
De democraten zullen twee gedeputeerden leveren voor de nog nader te bepalen beleidsterreinen en de UPB één.
Andere concrete punten binnen de vijf beleidsterreinen vormen onder andere het feit dat men de kieswet wil evalueren en dan met name de gang van zaken rond de volmachten. Daarnaast zal men op het gebied van welzijn en zorg het Nibud-rapport als uitgangspunt nemen bij de onderhandelingen over het minimumloon met Nederland. De onderstand en de ouderdomsvoorziening moeten een percentage worden van dit Nibud-minimumloon. Vervolgens zullen deze drie jaarlijks geïndexeerd gaan worden op basis van de inflatiecijfers van het CBS. De belastingvrijevoet gaat eveneens op basis van het Nibud-minimumloon worden vastgesteld. Alle basisscholen moeten brede scholen worden en de nieuwe regering wil in navolging van Nederland ook de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) invoeren om daarmee onder andere kosten voor fysiotherapie en tandarts van minvermogenden te kunnen dekken. Op het gebied van economie en ontwikkeling is men onder andere van plan een Milieueffectrapportage (MER) onderzoek te gaan uitvoeren, het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire aan te passen, een Strategisch Toeristisch Plan te formuleren en in de lokale landbouw en veeteelt te investeren. Ten slotte wil men met betrekking tot het beleidsterrein staatkundige, binnenlandse en buitenlandse zaken onder andere vertegenwoordigingskantoren van Bonaire in Nederland en Latijns-Amerika installeren en samenwerken met zowel de Nederlands-Caribische eilanden als de landen en eilanden in de regio.
Punten op het gebied van de staatkundige structuur, waaronder het referendum, hebben de PDB en de UPB vorige week zondag al vastgelegd in de overeenkomst over de staatkundige structuur waar deze krant vorige week maandag overberichtte.

Bron: Antilliaans Dagblad

Deel dit artikel