Nieuws van Bonaire

Gekibbel over zand op strand Chogogo Resort duurt voort

Foto’s van Stinapa laten wel degelijk zand zien wat van het Chogogoresort afkomstig is. 

KRALENDIJK- Het zand van Chogogo Resort blijft de gemoederen bezig houden. Nadat Bonaire.nu vorige week melding maakte van zand dat door de regenval van de afgelopen tijd de zee in zou zijn gespoeld komt architect René Jacobs op vrijdag alsnog met een reactie namens het resort. 

“Afgelopen zondag is er opnieuw een artikel over het zand op het terrein van Chogogo in dit online magazine verschenen. Daar is al heel veel over geschreven, maar helaas erg weinig wat op feiten berust. Ook dit laatste artikel lijkt vooral geschreven te zijn vanuit een emotie” schrijft Jacobs aan Bonaire.nu.

“Wat de bijgevoegde foto’s vooral laten zien is juist dat er erg weinig zand in zee is gespoeld, zeker in verhouding tot wat er elders van het eiland in zee is verdwenen. De weersomstandigheden waren dan ook extreem; het heeft weinig zin om vervolgens specifiek met de vinger naar Chogogo te wijzen”, aldus Jacobs. 

Volgens de architect laten de geplaatste foto’s onderaan in beeld nog net de bovenzijde van de betonnen, met klipsteen afgewerkte, keermuur zien. “De rest van de keerwand zit onder het zand. Misschien een beetje Chogogozand, maar vooral zand van het natuurlijke strand, herkenbaar aan de kleur, dat door de zee opgestuwd is”.

Volgens Jacobs is verder aan de andere kant van het voetpad een betonnen rand te zien, waar wat zand overheen is gespoeld, maar in heel beperkte mate. “Ik constateer dat zowel de keerwand, als de betonnen rand hun werk hebben gedaan. De keerwand heeft het strandzand op zijn plaats gehouden en de betonnen rand het zand op het terrein”.

Reactie Stinapa

Bonaire.nu heeft de uitspraken van Jacobs voorgelegd aan Stinapa, die beduidend minder positief is over de voorgestelde gang van zaken. 

“Het TUI Chogogo Resort begint op 12 oktober 2021 zonder vergunning met de aanleg van een artificieel strand. Daarmee overtreedt het TUI Chogogo Resort bewust de eilandelijke natuurwetgeving (artikel 35 van het Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire), stelt Stinapa in haar reactie. De natuurorganisatie roept in herinnering dat het Openbaar Lichaam daarop op 15 oktober 2021 een een last onder dwangsom van 1.2 miljoen USD op aan de eigenaar van het TUI Chogogo Resort (de heer Schellevis) waarbij expliciet wordt verboden om het zand verder uit te rijden. 

“De werkzaamheden aan het strand gaan echter gewoon door. Op 26 oktober wordt de last onder dwangsom verbeurd verklaard. Het TUI Chogogo Resort heeft tot op de dag van vandaag deze last onder dwangsom niet betaald.” 

Stinapa stelt ook dat op 19 januari 2022 het OLB, ondanks een negatief advies van de Commissie Natuurbeheer, toch een vergunning af aan het TUI Chogogo Resort voor de aanleg van een kunstmatig strand. “Daarin worden enkele voorwaarden gesteld. Ten eerste moet de keermuur minimaal 20 cm boven het zand uitkomen om uitspoeling en verstuiving te voorkomen. Ten tweede moet de ondergrond bestaan uit koraalvingers, zodat bij harde regen het water kan wegstromen”.  

Rocargo

Volgens Stinapa heeft de organisatie sindsdien meerdere inspecties uitgevoerd waar uit blijkt dat er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. “Tot op heden weigert het TUI Chogogo Resort de keermuur aan te passen”. Stinapa herhaalt ook dat zij het OLB al herhaalde malen heeft gevraagd handhavend op te treden, hetgeen de overheid nog steeds niet heeft gedaan. 

Potentieel schadelijk

Stinapa herinnert er ook aan dat de Universiteit van Wageningen inmiddels onderzoek heeft gedaan naar de potentiële schadelijke effecten van het zand op het koraalrif, maar het Openbaar Lichaam heeft dit rapport nog niet publiek gemaakt. 

Stinapa houdt vol dat tijdens de heftige onweersbuien van afgelopen dagen wel degelijk zand het onderwaterpark in is gestroomd. Stinapa levert ook verschillende recent gemaakte foto’s aan bij Bonaire.nu, die deze stelling steunen. 

Deel dit artikel