Overheid

Overheid Bonaire roept op tot melden illegale verblijfsrecreatie

KRALENDIJK – Naar aanleiding van talrijke reacties van eigenaren op een recent ontvangen brief, kondigt het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) aan dat er actieve handhaving zal plaatsvinden op het verbod op illegale verblijfsrecreatie, zoals vastgelegd in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Deze handhaving treedt in werking vanaf 5 mei 2024.

Conform het ROB is verblijfsrecreatie niet toegestaan in wijken die zijn aangewezen als woongebied I, II, III, landschappelijk woongebied en Kunuku woongebied. Om te controleren welke bestemming van toepassing is op een specifiek perceel, kunnen bewoners het ROB raadplegen.

Het OLB heeft informatieve brieven gestuurd naar verschillende wijken op Bonaire, waaronder Sabal Palm, La Palma, Suikerpalm, Belnem, Bona Bista, Bolivia Ariba, Nawati, Santa Barbara, Hato, Sabadeco en Lagun Hill. Andere wijken worden eveneens op de hoogte gesteld via alternatieve kanalen.

Volgens het OLB heeft illegale verblijfsrecreatie een negatieve impact op de sociale samenhang in de buurt, aangezien deze personen geen permanente bewoners zijn. Bovendien betekent dit dat woningen die bedoeld zijn voor langdurige bewoning van minstens drie maanden, niet beschikbaar zijn voor degenen die dit nodig hebben. Dit heeft directe gevolgen voor de huisvestingssituatie van burgers en de beschikbare woningvoorraad op Bonaire.

Het OLB roept alle bewoners op om de regels zoals vastgesteld in het ROB na te leven. Mocht er illegale verblijfsrecreatie worden opgemerkt in een wijk, dan vraagt het OLB dit te melden bij bisami_th@bonairegov.com.

Voor meer informatie kunnen bewoners terecht op de website https://bonairegov.com/inwoners/woning-verhuren.

Deel dit artikel