Nieuws van Bonaire

BC Bonaire grijpt in: Mandatering ligt tijdelijk bij eilandssecretaris

De mandatering ligt tijdelijk bij Eilandssecretaris Christopher Frans. Foto: OLB

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van Bonaire besloten om de mandaatregeling binnen het ambtelijk apparaat integraal te herzien. Dit besluit is op 10 november 2023 vastgesteld.

Tijdens de integrale herziening van de mandaatregeling ligt het mandaat bij de Eilandsecretaris, totdat er met goedkeuring van het bestuurscollege bepaalt wordt welke bevoegdheid wordt neergelegd bij de daarvoor aangewezen mandaathouder. De mandatering voor de bevoegdheden van de Gezaghebber blijft overigens in stand. 

Het besluit is formeel genomen door het bestuurscollege met als doel de besluitvormingsprocessen te verbeteren. “Door meer grip te krijgen op deze processen worden er inzichten verkregen als basis voor de optimalisatie van de besluitvorming en verbetering van de dienstverlening”, aldus het BC. 

Onvrede

ABC online media begrijpt evenwel dat er veel onvrede bestaat binnen het nieuwe BC over hoe bepaalde processen binnen het ambtelijk apparaat lopen en waardoor er af en toe besluiten op ambtelijk niveau worden genomen, waar het BC niet achter staat, dan wel wat niet overeenkomt met het beleid dat wordt voorgestaan.

Deel dit artikel