Politiek & Bestuur

Gezaghebber Rijna snapt niks van motie over neutraal stemgedrag

KRALENDIJK- Gezaghebber Edison Rijna zegt verrast te zijn door de motie die op donderdag is aangenomen in de Tweede Kamer en waarbij wordt onderstreept dat gezaghebbers zich neutraal dienen op te stellen bij stemmingen in het bestuurscollege, vooral als het gaat om het verlenen van vergunningen of het aanbrengen van wijzigingen in het bestemmingsplan. 

“Ik heb kennis genomen van genoemde motie. Ik zal advies vragen hierover en ter zijner tijd terugkomen met een reactie”, aldus Rijna op vrijdagmiddag. De gezaghebber zegt het bijzonder te vinden dat de Kamer de betreffende motie heeft ingebracht en aangenomen. 

“De motie gaat bijvoorbeeld alleen over gezaghebbers en niet ook over burgemeesters, terwijl beide dezelfde rol binnen het bestuur vervullen. Verder staat de neutraliteit van de gezaghebber voor mij niet ter discussie. De functie van gezaghebber heeft per definitie een neutrale rol binnen het bestuur. Vanuit die neutrale rol wordt door mij ook gehandeld” zegt Rijna.

Saba

Tot slot zegt Rijna met zijn ambtsgenoot op Saba te overleggen over de aangenomen motie. “Ik zal met mijn collega gezaghebber van Saba in beraad gaan voor een gezamenlijke reactie op deze motie”, aldus Rijna. 

Hoewel Rijna zegt de aangenomen motie niet te snappen, doen politiek waarnemers op het eiland dat wel. Zij leggen een direct verband met het omstreden optreden van Rijna bij het stemmen binnen het bestuurscollege over het al dan niet verlenen van een bouwvergunning aan het Sunset Beach Resort. Mogelijkerwijs speelt ook het optreden van Rijna bij het verlenen van een gedoogbeschikking aan het Chogogo Hotel mee, bij het tot stand komen van de betreffende motie. 

Deel dit artikel