Economie

Personeel met loonsubsidie mag toch deels worden ingezet

Knops beseft dat de situatie van ondernemers in onder meer de toeristische sector moeilijk blijft, en biedt binnen bestaande regelingen extra ruimte.

Den Haag- Personeel dat valt onder de tijdelijke subsidie voor loonkosten mag nu tot een kwart van het normaal aantal werkuren worden ingezet.

Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops (BZK) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hoewel Knops schrijft dat intensivering van de maatregelen eigenlijk nodig is, gezien de economische uitdagingen, wordt een aanpassing van de regeling op hoofdlijnen op dit moment niet haalbaar geacht.

Rocargo

“Het kabinet kiest met het oog op de uitvoering ten aanzien van Caribisch Nederland nu voor continuïteit in het subsidiepercentage” schrijft Knops. Volgens de bewindsman levert het aanpassen van het huidige niveau van 80% uitvoeringstechnische belemmeringen op, aangezien het hier in tegenstelling tot Europees Nederland om lopende betalingen gaat.

Het kabinet acht het om die reden niet mogelijk om dit kwartaal nog het percentage aan te passen zonder dat het primaire proces in gevaar komt.

Kwart van aantal werkuren

Volgens de brief van Knops, kiest het kabinet ervoor om de intensivering op de loonkostensubsidie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba te vertalen naar meer ruimte voor de meest getroffen werkgevers om personeel binnen de subsidieregeling te laten werken.

“Omdat er in de openbare lichamen – anders dan in Europees Nederland – sprake is van subsidiëring op het niveau van de individuele werknemer, is het verrichten van arbeid in combinatie met een beroep op de regeling in beginsel niet toegestaan. Door het verruimen van de mogelijkheid daartoe worden bedrijven ondersteund om in een situatie waarin (verdere) opstart van werkzaamheden nog onrendabel is, toch bedrijfsactiviteiten te hervatten of uit te breiden”, schrijft Knops.

Volgens Knops kan op verzoek van de ondernemer binnen het tijdvak vanaf de inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingsregeling tot en met de einddatum van de periode waarover subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN kan worden verleend (12 juli 2021), het verrichten van werkzaamheden met behoud van subsidie worden toegestaan voor maximaal 25 procent van het aantal wekelijkse arbeidsuren van de binnen de onderneming werkzame werknemers als geheel.


Lees ook:

Deel dit artikel