Nieuws van Bonaire

Bonaire eindexamenuitslagen bekend; 93% geslaagd

Evenals vorig jaar slaagde de VWO klas met 100% | foto Facebook

Kralendijk – Het centraal examen voortgezet onderwijs is dit schooljaar niet doorgegaan vanwege de corona crisis. Leerlingen kunnen dit jaar op basis van de resultaten van hun schoolexamens (SE) hun diploma halen.

Hiervoor is een tijdelijke slaag-zakregeling gemaakt in vorm van een besluit, dat bepaalde artikelen uit onder andere het Eindexamenbesluit VO vervangt. Hiermee wordt het voor de leerlingen optimaal mogelijk gemaakt eindexamen te doen in dit uitzonderlijke jaar. Het vo-diploma moet net als in andere jaren zijn waarde en civiel effect hebben. Leerlingen krijgen dit jaar een volwaardig diploma waarmee toegang tot het vervolgonderwijs wordt verkregen, aldus de minister voor Basis-en Voortgezet onderwijs en Media, A. Slob.

De examenresultaten van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) voor het eerste tijdvak zijn bekend.  Ruim 93% van de examenkandidaten zijn op basis van hun schoolexamens geslaagd, dat is nu al 1% hoger dan het uiteindelijke resultaat van 2019.

VWO is koploper met 100% net als vorig schooljaar, gevolgd door de MAVO met 95%, dat is een stijging van 1%.  Verder is 91% van de HAVO kandidaten geslaagd, dat is 6% hoger dan vorig schooljaar. Het VMBO scoort voor zowel basis als kader 93% geslaagden.

Felicitaties en dank

Begin juli worden de diploma’s en cijferlijsten aan de grote groep van geslaagde leerlingen uitgereikt. Dit jaar géén groot feest samen maar een viering per klas en als kers op de taart gaan de mentoren eten met de geslaagden. Scholengemeenschap Bonaire is trots op de leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding. Samen hebben zij hard aan dit succes gewerkt.

De Scholengemeenschap Bonaire feliciteert de kandidaten met het behalen van hun diploma en wenst hen veel succes met hun vervolgstudie of met hun verdere loopbaan. Ook de ouders en verzorgers willen zei van harte feliciteren met het succes van hun kind(eren). “Allen bedankt, zonder uw samenwerking en inspanning was dit niet mogelijk.”

Schematisch kunnen de examenresultaten voortgezet onderwijs van de SGB als volgt per leerweg worden weergegeven: 

 Examen 2020     1e tijdvak
 Aantal leerlingenGeslaagdPercentage
VMBO-basis413790%
VMBO-kader605693%
MAVO393795%
HAVO333091%
VWO2020100%
Totaal19318093%

Lees ook:

Rocargo
Deel dit artikel