Nieuws van Bonaire

Verlenging noodmaatregelen Caribisch Nederland


Kralendijk – Ondernemers en mensen die hun baan hebben verloren vanwege de coronacrisis, krijgen ook de komende maanden financiële ondersteuning. Zowel de noodregeling SZW voor ondersteuning in de loonkosten, als de tegemoetkoming van EZK voor zakelijke vaste lasten wordt verlengd met een periode van vier maanden, tot uiterlijk 12 oktober 2020.

Noodregeling SZW
Om te voorkomen dat werkgevers noodgedwongen werknemers moeten ontslaan, konden zij voor de periode van 13 maart tot en met 12 juni 2020 al gebruik maken van de noodregeling van SZW. Ook zelfstandig ondernemers of mensen die vanwege het coronavirus geen werkgever meer hebben, maakten al aanspraak op deze voorziening. Vanwege de aanhoudende impact van de maatregelen rondom het coronavirus, wordt deze regeling verlengd.

Werkgevers die al gebruik maken van de regeling, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Wel moeten zij een verklaring indienen waarin zij de verwachte personeelssituatie tot en met 12 oktober 2020 invullen. Ook als de situatie niet verandert ten opzichte van hun oorspronkelijke aanvraag, moet een verklaring worden ingediend. Na ontvangst van deze verklaring en na verwerking van de gegevens, kan de RCN-unit SZW overgaan tot verdere uitbetaling.

Zelfstandig ondernemers en werknemers die op eigen naam de tegemoetkoming ontvangen, hoeven geen verklaring in te dienen. Als er wijzigingen optreden waardoor zij weer inkomen hebben, moeten ze dit, net zoals momenteel het geval is, direct doorgeven aan de RCN-unit SZW.

Tegemoetkoming EZK
Ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen en te maken hebben met hoge vaste lasten in de periode van 13 maart tot en met 12 juni 2020, konden sinds 23 april een tegemoetkoming krijgen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De tegemoetkoming is eenmalig 4400 dollar of 2200 dollar. Omdat het Ministerie van EZK geen uitvoeringsinstantie heeft in Caribisch Nederland, voert de RCN-unit SZW deze regeling uit.

De unit SZW is in gesprek met het Ministerie van EZK, de lokale Kamers van Koophandel en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven om te kijken op welke manier invulling gegeven kan worden aan een verlenging van deze tegemoetkoming. De verlenging zal betrekking hebben op de periode van 13 juni tot en met 12 oktober 2020. Maatwerk voor Caribisch Nederland is nodig voor de uitvoerbaarheid van de regeling.

Aanvullende informatie
Wanneer de exacte voorwaarden bekend zijn, worden deze gedeeld via www.rijksdienstcn.com/covid-19 onder ‘Noodpakket overheid’. Ook het formulier voor de verklaring voor verlenging zal hier gepubliceerd worden. Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor vragen en advies richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@kvkbonaire.com.

Rocargo

Lees ook:

Deel dit artikel