Nieuws van Bonaire

Stuurgroep brandstoffen besluit tot invoeren van noodmaatregelen om brandstofvoorziening veilig te stellen

Bopec Foto HL

Kralendijk – Onder leiding van de Gezaghebber heeft de stuurgroep Brandstoffen afgelopen 10 februari 2020 besloten tot het implementeren van noodmaatregelen om de brandstofvoorziening van Bonaire veilig te stellen. Hiermee wordt de drinkwater- en stroomvoorziening gewaarborgd. Een goed functionerend energievoorziening is van groot maatschappelijk en economisch belang voor Bonaire.

Momenteel is Bonaire voor de stroom en drinkwatervoorziening afhankelijk van zware stookolie (HFO) opgeslagen bij Bopec. Eigenaar van deze olie is PDVSA, de staatsoliemaatschappij van Venezuela. Amerikaanse sancties verbieden handelen met en betalingen aan PDVSA, tenzij hiervoor licenties worden aangevraagd. Curoil en Contour Global hebben vorig jaar licenties aangevraagd en gekregen om HFO van Bopec te kunnen  aankopen en te betalen . De huidige licenties lopen af op 31 maart 2020 en een verlenging ervan is onzeker. Door deze onzekerheid heeft de stuurgroep brandstoffen besloten tot het  invoeren van twee noodmaatregelen die de adequate levering van stroom en drinkwater op korte termijn veilig zullen stellen.

Ten eerste zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een overslagvoorziening voor HFO op het terrein van BIA die verbonden wordt met een transportleiding naar de airport pier. Opslag van HFO zal plaatsvinden in twee pontons die bij de pier worden aangelegd. De HFO zal dagelijks met vrachtwagens naar Contour Global Bonaire kunnen worden getransporteerd.

Naast overslag en transport van HFO vanaf de airport pier is Curoil gevraagd de aanvoer en opslag van diesel als brandstof voor de elektriciteitscentrale mogelijk te maken. Met het implementeren van deze maatregelen zal Bonaire niet meer afhankelijk zijn van opslag bij BOPEC van PDVSA brandstof. De noodmaatregelen zijn van tijdelijke aard en worden slechts daadwerkelijk ingezet als de levering van stookolie door Bopec stopt.

Er vindt nu overleg plaats met de Amerikaanse autoriteiten over verlenging van de licenties na 31 maart 2020. Indien de licenties worden afgegeven zal de levering van HFO vanaf Bopec vooralsnog kunnen worden voortgezet. 

De noodmaatregelen zijn van tijdelijke aard. Er wordt door Bonaire, samen met de Taskforce Brandstoffen onder voorzitterschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gewerkt aan een structurele oplossing waarbij twee nieuwe opslagterminals op Bonaire worden gebouwd. 

De Taskforce Brandstoffen is een samenwerkingsverband tussen het Openbaar lichaam Bonaire en de ministeries van BZK, EZK en IenW.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo