juli 2, 2022

Keti Koti Viering Bonaire 2 Juli 2022


Wat is Keti Koti?

Keti Koti, een Surinaams begrip, betekent ‘Verbroken Ketenen’. Het symboliseert
de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de toenmalige koloniën Suriname
en de Nederlandse Antillen en daarmee de afsluiting van een zwarte periode in de
Nederlandse geschiedenis.
Op de Bovenwindse eilanden ( Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius) wordt deze
dag de Emancipation Day genoemd.
Op Curaçao en Aruba wordt het de Dia di Emancipacion genoemd.
In Suriname wordt het de Dag der Afschaffing van de Slavernij genoemd of
Manspasi Dei of Keti Koti.

Waarom een Keti Koti viering?

Met Keti Koti staan we stil bij het verleden en kijken we vooruit naar de toekomst.
We vieren onze vrijheid, gelijkheid en verbondenheid.
Met de Keti Koti viering willen wij de gehele multiculturele samenleving aanspreken.
Waarom het slavernijverleden herdenken?
De samenstelling van de Caribische samenleving is het resultaat van
gebeurtenissen uit onze geschiedenis. Slavenhandel en slavernij zijn onderdelen
van deze geschiedenis. Terecht dat hiervoor in de laatste jaren meer en meer
erkenning komt.
Bonaire heeft meer dan 22 duizend inwoners en telt meer dan 60 nationaliteiten
waaronder ook veel Europese Nederlanders, Zuid-Amerikanen, Chinezen en
mensen van Surinaamse afkomst.
Wederzijdse erkenning van onze gedeelde geschiedenis leidt tot een begripvolle
samenleving.

Doelstelling van de viering

Samen stilstaan bij de afschaffing van de slavernij.
Met de Keti Koti viering willen we de komende jaren als stichting uitgroeien tot
een multicultureel festival van verbondenheid en vrijheid waar mensen van
alle nationaliteiten en culturen welkom zijn.

Beschrijving van de viering

Het Keti Koti festival vindt jaarlijks plaats in Suriname, Curaçao maar ook in
Nederland. De Stichting Wi Na Wan tracht dit festival opnieuw te introduceren
op Bonaire om de afschaffing van de slavernij ook hier te vieren.
Dat doen we o.a. door Surinaamse muziek, eten en drinken, elkaar ontmoeten,
meemaken, kortom genieten is de kern van het festival. Er zijn diverse
activiteiten voor jong en oud zoals bijvoorbeeld schminken, fotoboots, dans,
zang, en verhalen over de slavernij.
Het festival wordt gedragen en uitgevoerd door Stichting Wi Na Wan met de
inzet van vele vrijwilligers.

Locatie van de viering

Locatie: Zo Zo Ranch
Periode: zaterdag 2 juli 2022
Tijdsduur: 12.00 uur – 22.00 uur
Toegangsprijs: Vrijwillige bijdrage
Parking: Vrij met toezicht
Bezoekersprofiel: Multicultureel in alle leeftijden

Planning

Datum:
Tijd: