Natuur

Succesvolle bescherming van vleermuizen op Bonaire

KRALENDIJK – De vleermuizenpopulaties op Bonaire groeien dankzij nieuwe beschermingsmaatregelen. In 2019 en 2020 werden fysieke barrières geïnstalleerd bij de vijf belangrijkste kraamplaatsen op het eiland. Deze barrières beschermen zwangere, barende en zogende vleermuizen tegen verstoring door mensen, waardoor ze veilig kunnen verblijven in hun kraamkamers.

Dit initiatief is gebaseerd op twintig jaar wetenschappelijk onderzoek naar vleermuizen op de ABC-eilanden. Uit dit onderzoek bleek dat ongecontroleerde bezoeken een grote bedreiging vormen voor de vleermuizen. Door de plaatsing van de barrières zijn de kraamplaatsen nu beter beschermd, wat cruciaal is omdat de vijf soorten grotvleermuizen op Bonaire slechts één jong per jaar krijgen en een veilige plek nodig hebben tijdens de zwangerschap en het zogen.

Rocargo

De effecten van deze maatregelen worden nauwkeurig gemonitord met behulp van infraroodlicht en video-opnamen. De eerste drie jaar van monitoring laten veelbelovende resultaten zien. De grootte van de vleermuispopulaties neemt toe, wat een positief effect aantoont van de barrières.

Afname

Echter, niet alle resultaten zijn positief. In Cave Orizjan is een zorgwekkende afname van vleermuizen geconstateerd. Deze afname wordt mogelijk veroorzaakt door recente ontwikkelingen in de omgeving, zoals het verwijderen van vegetatie en intensieve bouwwerkzaamheden. Deze verstoringen hebben waarschijnlijk geleid tot het verlaten van deze belangrijke kraamkamer door de vleermuizen.

Vleermuizen spelen een vitale rol in het ecosysteem van Bonaire. Nectar-etende vleermuizen zijn de enige bestuivers van grote cactussen, die essentiële voedsel- en waterbronnen vormen tijdens het droge seizoen. Insectenetende vleermuizen helpen bij het onder controle houden van de muggenpopulatie door elke nacht tienduizenden muggen te eten.

Financiering

Het voortzetten van dit beschermingsprogramma is afhankelijk van de benodigde financiering. Met voldoende middelen kunnen de geplande zes jaar van gegevensverzameling worden voltooid. De eerste drie jaar laten zien dat de bescherming van de kraamkamers de vleermuismoeders op Bonaire een veiligere omgeving biedt om hun jongen groot te brengen.

Dit project en eerder vleermuisonderzoek op de ABC-eilanden zijn mogelijk gemaakt door steun van verschillende organisaties, waaronder DierenLot, het Nederlandse Ministerie van LNV, OLB, het Disney Conservation Fund, Bat Conservation International, STINAPA Bonaire, CARMABI, IVIC, FPNA en CARIBSS, evenals de inzet van vele vrijwilligers en veldwerkers.

Voor meer informatie over dit project, vleermuisonderzoek en -bescherming op de ABC-eilanden, of als u wilt doneren, kunt u contact opnemen met WILDCONSCIENCE via: fernando.simal@wildconscience.com

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo