Economie

Economische groei Bonaire vertaalt zich niet in hogere inkomen per hoofd van de bevolking

De economie van Bonaire groeide in ruim 9 jaar tijd met zo’n 23%, maar per hoofd van de bevolking daalde het inkomen juist. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Hoewel de economie van Bonaire tussen 2012 en 2021 met 23% groeide, vertaalt die groei zich niet 1-op-1 door in hogere inkomens. Dat blijkt uit het rapport Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen Caribisch Nederland 2050.

Per hoofd van de bevolking is het Bruto Nationaal Product (BBP) van Bonaire sinds 2012 gedaald met ongeveer 7%. De Commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland concludeerde in 2023 bovendien dat Bonaire, ondanks allerlei getroffen maatregelen vanuit het Rijk en de openbare lichamen, nog steeds kampt met omvangrijke armoede. 

Rocargo

In 2021 had ongeveer 20% van de bevolking moeite om rond te komen. Een belangrijke verklaring hiervoor ligt in de hoge kosten van leven op het eiland. Basisproducten zoals energie en voedsel worden veelal geïmporteerd, wat leidt tot hoge prijzen. Veel mensen hebben daarom meerdere banen, omdat ze met één baan financieel niet kunnen rondkomen.

Hogere uitkeringen

De Commissie constateert dat besteedbare inkomens en de koopkracht van huishoudens wel toeneemt door sterk gestegen uitkeringen, een hoger minimumloon en loongroei in de publieke sector.

Deel dit artikel