Economie

Subsidie voor ‘Versterking Cyberweerbaarheid’ ook in Caribisch Nederland

DEN HAAG – De subsidieregeling Versterking Cyberweerbaarheid wordt vanaf 2 september weer opengesteld. Met deze subsidieregeling stimuleert het Digital Trust Center (DTC) publiek private samenwerking om sectoren, regio’s en ketens cyberveiliger te maken. Dit jaar wordt de subsidieregeling voor het eerst ook opengesteld voor Caribisch Nederland.

Het doel van de subsidieregeling is om cyberweerbaarheidsnetwerken te creëren waar leden hun kennis en kunde rond cyberweerbaarheid toepassen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers langdurig samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen (niet-vitale) branches, sectoren en regio’s.

In 2024 is er een bedrag van 600.000 euro beschikbaar voor de beste projectplannen die gericht zijn op het verhogen van de cyberweerbaarheid van bedrijven. De maximale ondersteuning per project bedraagt 150.000 euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) draagt zorg voor de uitvoering van deze subsidieregeling.

Sinds de lancering van deze subsidieregeling in 2018, zijn er 37 samenwerkingsprojecten gesubsidieerd. Bekijk hier de projecten bekijken die in 2023 [https://www.digitaltrustcenter.nl/nieuws/ontvangers-subsidieregeling-cyberweerbaarheid-2023] subsidie hebben ontvangen.

Ondernemers met een goed idee of plan voor het verbeteren van de cyberweerbaarheid van bedrijven in hun branche, sector of regio kunnen die tussen 2 september en 14 oktober bij RVO indienen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo