Politiek & Bestuur

Werkbezoek Bonaire, St. Eustatius en Saba aan Ameland voor kennisuitwisseling en samenwerking

De eilandsraad en bestuurscollege van Bonaire brengen een werkbezoek aan Ameland.

Op donderdag 27 en vrijdag 28 juni brengen gezaghebbers, gedeputeerden en raadsleden van de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba een werkbezoek aan Ameland. Het doel van dit bezoek is de uitwisseling van kennis tussen de eilandgemeenten en het bevorderen van contacten en samenwerking tussen de Waddeneilanden en de Caribische eilanden van Nederland.

Tijdens het verblijf op Ameland zal de delegatie verschillende organisaties bezoeken om op de hoogte gebracht te worden van actuele eilandthema’s zoals wonen, zorg, onderwijs, natuur, energie en duurzaamheid. Dit initiatief is een gezamenlijke inspanning waarbij de vijf Waddeneiland-gemeenten, het Samenwerkingsverband Waddeneilanden, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies Fryslân en Noord-Holland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Omgevingsberaad Wadden en de Stichting Meer Muziek in de Klas betrokken zijn. In totaal nemen ongeveer 60 personen deel aan deze ontmoeting. Namens Bonaire zal er een delegatie vanuit de eilandsraad en bestuurscollege aanwezig zijn.

Waarom kiezen Bonairiaanse autoriteiten voor Ameland?
Commissaris van de Koning A. Brok laat via woordvoerder Gerrit Hofstra aan de redactie van Bonaire.nu weten: ,,Het is een uitwisseling van kennis en contacten. Ameland is net zoals Bonaire een bijzondere isolerende gemeenschap. De verschillende partijen gaan contacten leggen, sparren en elkaar inspireren.”

Een persbericht die vorige week werd verstuurd vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire zei het volgende: ‘Een bezoek zal gebracht worden aan Ameland. Hier is een intensief programma gepland voor een paar dagen, gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen met de lokale gemeenschap en bestuurders‘. Hiermee was onduidelijk wat de bestuurders precies gaan doen. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat partijen het ‘Amelandmodel’ willen bestuderen. Dit laatste werd later door één van de deelnemers aan Bonaire.nu bevestigd.

Amelandmodel
Hoewel het model officieel niet bestaat, werd de term begin april wel gebruikt door een makelaar op Bonaire. Het model zou er zijn voor verhuurders en bewoners van het eiland Ameland. Tot een bepaalde koopsom mag een woning niet verkocht worden aan iemand buiten het eiland. Boven die koopprijsgrens mag er vrij verkocht en verhuurd worden. Verder is er nog weinig bekend over het model. Gedeputeerde Clark Abraham liet in een reactie weten: ,,We zijn niet op Ameland om dit model te bestuderen. Zelf zal ik ook geen onderdeel zijn van de delegatie die vandaag en morgen op Ameland is.”

Het bezoek volgt op een werkbezoek van de BES-eilanden aan Schiermonnikoog in juni 2023, en een daaropvolgend tegenbezoek van commissaris van de Koning Arno Brok aan het Caribische deel van het Koninkrijk later dat jaar.

De volkskrant liet in een artikel van 2023 al weten dat een Caribische delegatie naar Schiermonnikoog was gekomen. Partijen spraken toen volgens het artikel over financiën, infrastructuur en betaalbare woonruimte. Het onderwerp betaalbare woonruimte staat deze keer niet specifiek op het programma. Wel wordt er komende dagen gesproken over wonen en zorg, duurzaamheid en energie, vergunningverlening, (muziek)onderwijs en toezicht en handhaving.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo