Saba

Spantenbier bij bereiken hoogste punt Scenery Hotel Saba

WINDWARDSIDE, SABA- Op 26 juni heeft de Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (‘PCN’) tijdens een feestelijke bijeenkomst stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt in het hotel dat voorheen bekend stond als Scout’s Place. 

Het hotel werd enige tijd geleden aangekocht door het pensioenfonds als een investerings- en ontwikkelingsproject, waarna een ingrijpend renovatie- en uitbreidingstraject zijn ingezet. In bijzijn van vertegenwoordigers van PCN en het bestuurscollege van Saba werd gelijk de nieuwe naam van het hotel gepresenteerd: Het Scenery Hotel, verwijzend naar de Mount Scenery, ofwel het hoogste punt van het Koninkrijk. 

Directeur Walter Blijleven van de Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (PMCN) gaf een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen 16 maanden sinds de start van de bouw. Blijleven en prees aannemer QBC voor de kwaliteit en het tempo van het werk en de mentaliteit van de lokale medewerkers die met trots bijdragen aan een voor het eiland zo belangrijk project. 

ESG-factoren

PCN-bestuursvoorzitter Harald Linkels wees op het belang van goede investeringen op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Linkels legde daarbij uit dat voor de keuze van projecten die worden gefinancierd de zogenaamde ESG (Environment, Social en Governance) criteria steeds belangrijker worden. “Natuurlijk willen we primair een goed rendement behalen, maar we investeren bij voorkeur in zaken die een positieve impact hebben op de eilanden, die verantwoord zijn vanuit het oogpunt van natuur en milieu, en waar sprake is van goed bestuur.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo