Nieuws uit Nederland

Eilandsraden overleggen tijdens BES-Top in Den Haag

Den Haag – Op 24 juni kwamen vertegenwoordigers van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba bijeen in het VNG-gebouw in Den Haag voor de jaarlijkse BES-top. Tijdens deze bijeenkomst werden belangrijke kwesties besproken en werd de samenwerking tussen de eilanden versterkt.

Zo vond er een debriefing plaats over de resultaten van de werkconferentie die van 4 tot 6 maart 2024. Deze debriefing bood waardevolle inzichten en legde de basis voor toekomstige gezamenlijke samenwerkingsinitiatieven.

Een belangrijk onderdeel van de agenda was gewijd aan de bespreking van een gezamenlijke brief aan de minister van Financiën over nieuwe belastingwetten. Unaniem werd overeengekomen dat juridische experts op het gebied van belastingwetgeving deze brief namens de Eilandsraden zouden opstellen.

Ronde tafel bijeenkomst

Ook wordt er besproken hoe de samenwerking tussen Bonaire, St. Eustatius en Saba versterkt kan worden, waarbij de nadruk lag op gedeelde doelen en wederzijdse verantwoordelijkheden. Na een ronde tafel bijeenkomst, waarin deelnemers openhartige discussies voerden, werd de top afgesloten.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo