Economie

Geen aandacht voor armoede bij ontwerpen belastingverhogingen 2025

Jaap Kos, tweede van rechts in Den Haag

DEN HAAG – Bij het bedenken van belastingverhogende maatregelen voor 2025 is niet gekeken hoe werknemers, ondernemers en hun gezinnen, die rond of onder het bestaansminimum leven, dreigen te worden getroffen. Dat bleek tijdens de bespreking met het ministerie van Financiën, waarin de eilandsraden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zich negatief hebben uitgelaten over het voorlopige Belastingplan BES-eilanden 2025. (https://bonaire.nu/2024/06/24/eilandsraden-bonaire-sint-eustatius-en-saba-negatief-over-wijzigingen-belastingwet-bes/)

Onafhankelijk kiescollegelid Jaap Kos, die eerder kritiek had geuit, (https://bonaire.nu/2024/06/14/serieuze-zorgen-over-belastingplan-2025-voor-caribisch-nederland/) was persoonlijk aanwezig bij het overleg in Den Haag. De Bonairiaanse eilandsraad had hem gevraagd vanwege zijn politieke betrokkenheid en expertise als fiscaal-jurist en als econoom. Kos heeft tijdens de vergadering indringend doorgevraagd naar de beweegredenen achter de belastingverhogende maatregelen en de manier waarop die tot stand zijn gekomen.

De keuze om de nieuw voorgestelde ondergrens van het toptarief inkomstenbelasting nu juist op USD 50.000 bruto per jaar te stellen, kon niet worden onderbouwd. Er bestaan huishoudens die volgens de minimumbegrotingen van het Nibud niet kunnen rondkomen van het corresponderende netto-inkomen. Ook is het ministerie van Financiën er niet van weerhouden om extra nieuwe verhogingen te bedenken voor kleine ondernemers met een B.V./N.V. rond het bestaansminimum. In navolging van een motie van Eerste-Kamerlid Holterhues (ChristenUnie) aangenomen op 19 december 2023 – waar kiescollegelid Kos op had aangedrongen – verscheen op 2 april 2024 een rapportage van datzelfde ministerie van Financiën over de achteruitgang in het netto-inkomen van kleine ondernemers met een B.V./N.V. vanwege het belastingplan 2024. Daar is in het medio april aangekondigde plan voor 2025 niets mee gedaan. Integendeel, voor 2025 wordt voor de getroffen ondernemers een verdere aanscherping van het ‘gebruikelijk loon’ voorgesteld en een verhoging van de opbrengstbelasting van 5% naar 7,5%.

Kos ligt toe hoe de strijd tegen deze plannen nu wordt vervolgd: “We gaan niet bij de pakken neerzitten. Deze bijeenkomst was waardevol en heeft belangrijke inzichten opgeleverd. Kiescollege- en eilandsraadleden gaan die gebruiken bij volgende stappen tegen het aangekondigde belastingplan voor 2025. Er komt nog een gezamenlijke schriftelijke reactie aan het ministerie. Wij kunnen nu ook beter onderbouwd hulp vragen aan volksvertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer. Linkse partijen kunnen niet akkoord gaan met belastingverhogingen zonder dat de impact is onderzocht op werknemers en MKB-ondernemers die nu al niet of moeilijk kunnen rondkomen. En rechtse partijen houden niet van extra belasting voor ondernemers die nog bezig zijn om andere maatregelen zoals de verhogingen van de minimumlonen en het belastingplan 2024 te boven te komen. Aan ons als gekozen politici van de eilanden is de schone taak om niet alleen moord en brand te schreeuwen, maar vooral om constructief met inhoudelijke onderbouwingen aan Den Haag over te brengen wat er anders moet. Dit werkt! Vorig jaar zijn op andere onderdelen van de plannen voor 2024 goede resultaten geboekt, omdat die niet zijn doorgegaan of zijn versoepeld.”  

Deel dit artikel