Luchtvaart & Reizen

Flamingo luchthaven voert tussentijdse loonsverhoging door

De partijen bij ondertekening van de overeenkomst. Foto: BIA

KRALENDIJK – Afgelopen dinsdag heeft de directeur van Bonaire International Airport N.V. (BIA), Maarten van der Scheer samen met de voorzitter van vakbond ABVO, de heer George Hernandez, een addendum op de lopende Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) getekend waarbij alle medewerkers in dienst van BIA per 1 juli een structurele stijging van $ 300,- op het maandelijkse brutoloon krijgen.

Het gaat hier om een bijzondere afspraak, omdat de bestaande CAO nog loopt tot eind 2025. Desondanks zien zowel BIA als ABVO gegronde redenen om tot een tussentijdse structurele verhoging van het salaris te komen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de verhoging van het wettelijk minimumloon in combinatie met de stijgende kosten voor levensonderhoud. 

Door de afgesproken loonsverhoging gaan alle medewerkers er met een vast bedrag op vooruit. Met deze aanpak wordt de loonsverhoging op een sociale wijze toegepast, met name voor de medewerkers die dit het hardst nodig hebben. Naast de verhoging per 1 juli 2024 zal de eerder afgesproken loonsverhoging van 2% per 1 januari 2025 ook blijven staan, als onderdeel van de reeds geldende CAO. 

Passend inkomen

“Met deze significante stap naar voren laat BIA blijken dat we het belangrijk vinden dat mensen een inkomen verdienen dat passend is bij de situatie op ons eiland. Ook willen we laten zien dat BIA een goede en sociale werkgever is”, aldus directeur Van der Scheer. “Tegelijkertijd zien we dat de compensatie die aan werkgevers geboden wordt voor het verhogen van het minimumloon geheel niet afdoende is. Ook merken we dat veel leveranciers van BIA de gestegen loonkosten doorbelasten aan BIA. Dat alles zet een flinke druk op de kosten die BIA moet maken om Bonaire te blijven verbinden met de regio en de wereld.”

Deel dit artikel