Economie

Serieuze zorgen over belastingplan 2025 voor Caribisch Nederland

Archieffoto Jaap Rutger Kos | Foto OLB

KRALENDIJK – Er zijn zorgen over het belastingplan 2025 voor Caribisch Nederland. Het lijkt erop dat de lastenverzwaring die in 2024 is begonnen, in 2025 verder zal worden aangescherpt.

Belastingdeskundige en tegens onafhankelijk kiescollegelid voor Bonaire, Jaap Kos, beschrijft de plannen als ‘ronduit stuitend’. Naar de mening van Kos worden veel kleine ondernemers zwaar getroffen, omdat zij al dicht tegen de armoedegrens leven. Het gaat dan om bijvoorbeeld schoonmakers, tuinmannen, taxichauffeurs en kappers die hun bedrijf met misschien één, twee of drie werknemers in een B.V. of N.V. uitoefenen. 

“Vorig jaar zijn in goede samenwerking met de Tweede- en Eerste Kamerfracties van GroenLinks-PvdA en ChristenUnie een reeks kritische Kamervragen gesteld over het Belastingplan BES eilanden 2024 aan de regering. Ik heb gewezen op de nadelige effecten voor kleine en middelgrote ondernemers met een B.V./N.V. en voorbeeldberekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat de toen voorliggende wijziging niet past in het streven om armoede te bestrijden. 

Volgens Kos is door demissionair staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix van Rij (CDA), vorige maand helaas een voornemen gepubliceerd om vanaf 2025 de inkomstenbelasting voor middeninkomens vanaf USD 50.000 per jaar naar 35,4% te verhogen. Nu geldt dat hogere tarief pas vanaf USD 322.769.

Een ander voornemen dat met name weer de ondernemers treft is het verhogen belastingheffing op winstuitkeringen van ondernemers met een B.V./N.V. van 5% naar 7½%.

Samenwerking

Kiesman Jaap Kos belooft zijn best te doen om voor het belang van Bonaire op te komen: “Als kiescollegelid heb ik helaas niet de mogelijkheid om een veto uit te spreken, maar door goede samenwerking met andere politici en stakeholders op het eiland en parlementariërs in Den Haag kan onze invloed wel worden vergroot. Ik heb regelmatig rechtstreeks contact met parlementsleden van diverse politieke partijen. Het Belastingplan BES-eilanden 2025 mag zo niet doorgaan”. 

Kos belooft om, net als bij het vorige belastingplan, het belastingplan 2025 voor Caribisch Nederland kritisch te gaan volgen en zijn best te doen om Kamerleden met onderbouwingen en berekeningen te overtuigen verstandige beslissingen te nemen en het beleid van de regering bij te sturen.

Deel dit artikel