Bank- en Hypotheek

Saldo op de bank gegarandeerd tot 25.000 dollar bij faillisement

DEN HAAG – Vanaf 1 januari 2025 wordt de dekkingslimiet van het depositogarantiestelsel (DGS) voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba verhoogd naar 25.000 dollar. Dit betekent dat klanten van banken op deze eilanden voortaan tot dat bedrag van hun spaargeld terugkrijgen als een bank failliet gaat. Tot nu toe was dit bedrag 10.000 dollar per cliënt.

De Nederlandse ministerraad heeft dit besluit genomen op voorstel van minister Van Weyenberg van Financiën. Het doel van de verhoging is om ervoor te zorgen dat minimaal negentig procent van al het spaargeld op de BES-eilanden gedekt is.

Naast de verhoging van de dekkingslimiet zijn er nog twee andere belangrijke veranderingen. Ten eerste vervalt het ingezetenencriterium. Dit betekent dat alle rekeninghouders op de BES-eilanden onder het DGS BES vallen, ongeacht waar ze wonen. Ten tweede verandert de financiering van het fonds. Voortaan gaan de banken vooraf bijdragen aan de opbouw van het fonds, vergelijkbaar met de aanpak in Europees Nederland.

Het besluit wordt nu ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Het nieuwe depositogarantiestelsel voor de BES-eilanden treedt in werking op 1 januari 2025.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo