Gezondheidszorg

Ziekenhuis Bonaire vertelde pertinente onwaarheden in Air Ambulance dossier

Ziekenhuisdirecteur Giovanni Frans vertelt de lokale pers op 14 oktober 2022 dat de inzet van PH-geregistreerde voor ambulancevervoer door de lucht een eis is van Nederlandse ministeries. Foto: Archief ABC Online Media

KRALENDIJK – De directie van Fundashon Mariadal heeft in de aanloop naar de opzegging van de overeenkomst met het op Bonaire gevestigde Medicair diverse pertinente onwaarheden verteld. 

De afgelopen dagen was de Air Ambulance weer veelvuldig onderwerp van gesprek nadat VWS ingreep en zelf een tijdelijke overeenkomst aanging met Medicair BV, om in elk geval spoedeisend transport tussen de ABC-eilanden weer veilig te stellen. Die mogen namelijk niet worden uitgevoerd door het door Mariadal ingehuurde en in Colombia gevestigde Sarpa. 

1200

De eerste pertinente onwaarheid betreft de bewering van Mariadal-directeur Giovanni Frans dat Mariadal en Sarpa beschikten over alle benodigde vergunningen. Frans verzekerde eenieder die het horen wilde zelfs op schrift aan onder meer het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB)- dat Sarpa wel degelijk beschikte over de benodigde vergunningen om ook tussen de ABC-eilanden onderling te mogen vliegen. Dit terwijl Frans als geen ander wist dat er diverse stukken bestaan, waarin expliciet staat aangegeven dat Mariadal en Sarpa die vergunning niet hebben en naar alle waarschijnlijkheid ook nooit zullen krijgen. 

Een tweede pertinente onwaarheid, die dateert van een eerder tijdstip, is dat Nederlandse ministeries zouden hebben aangedrongen op de vervanging van het lokaal geregistreerde Medicair door een operator die beschikt over de Nederlandse PH-registratie. Ondanks expliciete verzoeken daartoe, onder meer ook weer van het bestuurscollege van Bonaire, heeft Mariadal het bewijs voor die bewering nooit geleverd. Inmiddels zou onder meer uit overleg van het BC met betreffende ministeries ook blijken, dat die eis door hen nooit bij Mariadal op tafel is gelegd. 

AOC-aanvraag

De derde pertinente onwaarheid van de zijde van Mariadal is, dat het ziekenhuis inmiddels bezig zou zijn met de aanvraag van een eigen Air Operator Certificate (AOC) bij de Nederlandse luchtvaart autoriteit. Een goed binnen de materie ingevoerde bron bevestigt aan ABC Online Media dat een dergelijke aanvraag nog altijd niet is gedaan.

Daarnaast wordt bevestigd dat de aanvraag waarschijnlijk weinig kans van slagen heeft, gezien de strenge eisen die Nederland aan toekomstige luchtvaartoperators stelt. Onder ander moet de kennis en kunde op het gebied van vliegtuigoperatie worden aangetoond, dient de aanvrager ten minste 1 eigen vliegtuig te hebben en moet zij aantonen over voldoende middelen te beschikken om een dergelijke operatie niet alleen op te zetten, maar ook draaiende te houden.

Verbazing

Steeds meer waarnemers verbazen zich over het feit dat de directie van een belangrijke instelling als Fundashon Mariadal klaarblijkelijke en aantoonbare onwaarheden kan verkondigen, zonder dat dit leidt tot enige sanctie of maatregel van interne of externe toezichthouders.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo