Nieuws uit Nederland

Wet Gelijke Behandeling nu ook voor Caribisch Nederland

DEN HAAG – De ministerraad heeft op voorstel van minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om de wetgeving voor gelijke behandeling, die tot nu toe alleen in Europees Nederland gold, uit te breiden naar de Caribische delen van het land. Hierdoor kunnen inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zich voortaan ook beroepen op deze wetten bij ervaringen van discriminatie.

Minister De Jonge benadrukte het belang van deze stap: “Het is hoog tijd dat we deze belangrijke stap zetten, want gelijke behandeling is een grondrecht. Artikel 1 geldt voor heel Nederland, dus ook voor de Caribische delen. Dit zorgt ervoor dat iedereen op Bonaire, St. Eustatius en Saba beschermd wordt tegen discriminatie.”

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen voegde hieraan toe dat de bestuurscolleges van de eilanden vorig jaar nadrukkelijk hebben verzocht om deze wetgeving zo snel mogelijk in te voeren. De Commissie Thodé heeft uitgebreid onderzocht hoe deze wetten effectief geïmplementeerd kunnen worden in Caribisch Nederland.

Met de nieuwe regelgeving kunnen inwoners van Caribisch Nederland, die zich op gronden zoals geslacht, leeftijd, afkomst, godsdienst, handicap, of seksuele gerichtheid gediscrimineerd voelen, een beroep doen op de anti-discriminatiebepalingen. Ook kunnen zij terecht bij een nieuw op te richten anti-discriminatievoorziening BES voor gratis hulp en advies. Elk eiland krijgt een loket waar men terecht kan voor juridische ondersteuning.

Daarnaast kunnen betrokkenen hun zaak voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens voor een oordeel.

Na een periode van internetconsultatie, waarin burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun mening konden geven, is het bijgewerkte voorstel voor advies naar de Raad van State gegaan, die positief heeft geadviseerd. Nu zal het kabinet het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen, met de planning dat het wetsvoorstel in 2025 in werking treedt.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo