Economie

Verdere verhoging minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland

DEN HAAG – Vanaf 1 juli 2024 stijgen het minimumloon en de uitkeringen in Caribisch Nederland opnieuw. Dit besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgt het advies van de Commissie Sociaal Minimum. Op Bonaire en Sint-Eustatius stijgt het minimumloon met ongeveer twaalf procent. Op Saba is dat bijna zes procent, waardoor het minimumloon op alle drie de eilanden uitkomt op $1.750 per maand bij een 40-urige werkweek.

Het wettelijk minimumuurloon voor werkenden vanaf 21 jaar gaat per diezelfde datum $10,10 per uur bedragen. Voor jongeren onder de 21 jaar is dit bedrag afhankelijk van de leeftijd. De uitkeringen, waaronder het AOV-pensioen en de Onderstand, nemen ook toe. Het volledige ouderdomspensioen AOV stijgt naar $1.488 per maand, evenals de uitkering voor weduwen en weduwnaars van 58 jaar en ouder. De Onderstand voor zelfstandigwonenden stijgt ook naar dit bedrag stijgen, en voor volledig arbeidsongeschikten naar ongeveer $1.750 per maand.

De kinderbijslag blijft ongewijzigd op $225 per kind per maand op Bonaire en Saba, en $216 op Sint-Eustatius.

Daarnaast kondigt het Nederlandse kabinet een verlaging van de werkgeverspremies aan. Per 1 januari 2024 zijn de premies die werkgevers betalen over de brutoloonkosten al verlaagd van naar bijna twaalf procent, en per 1 januari 2025 dalen deze verder naar net iets meer dan tien procent. Deze maatregel moet werkgevers tegemoetkomen in de kosten die gepaard gaan met de loonstijgingen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo