Politie & Justitie

OM in beroep tegen vonnis: “Verkoop van marihuana op Bonaire wel degelijk strafbaar

KRALENDIJK- Op donderdag 18 april jl. werd vonnis gewezen door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Bonaire met betrekking tot het verkopen van marihuana (hennep) door een verdachte. 

Door de rechter werd verdachte van dit feit vrijgesproken omdat in artikel 4 van de Opiumwet 1960 BES niet zou staan dat verkoop van hennep verboden is. Op vrijdag 19 april jl., werd door de Extra Boneriano hierover gepubliceerd en werd gesteld dat kennelijk sprake was van een gat in de wet. 

Het Openbaar Ministerie deelt de mening van de rechter niet en zal daarom tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof in Hoger Beroep gaan.

Hoewel het volgens het OM juist is dat in artikel 4 van de Opiumwet 1960 BES het verkopen van hennep niet staat benoemd als strafbaar feit, is de strafbaarstelling volgens haar te vinden in artikel 3, lid 1 onder F. In dat artikel wordt verwezen naar een onderliggende wettelijke regeling. 

Onjuist

Het OM wijst er op dat de regeling genaamd “regeling van 6 januari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder F, Opiumwet 1060 BES benoemt hennep en hasjiesj. In artikel 3 van de Opiumwet wordt onder B het verkopen van stoffen uit de regeling strafbaar gesteld. De uitspraak van de rechter van donderdag 18 april is daarom ons inziens onjuist. Het verkopen van marihuana op Bonaire was en is wel degelijk strafbaar.

Deel dit artikel

Rocargo