Overheid

18 miljoen extra voor goede uitvoering taken Bonaire, Saba en Sint-Eustatius

DEN HAAG – Vanaf 2024 zal het kabinet jaarlijks 8,6 miljoen euro toewijzen aan Bonaire, Saba en Sint-Eustatius om hun taken als openbare lichamen te verbeteren. Dit komt voort uit de Voorjaarsnota 2024, in lijn met het advies van IdeeVersa en de Raad voor Openbaar Bestuur. 

Daarnaast zal jaarlijks nog eens 5 miljoen euro beschikbaar worden gesteld om de gevolgen van de verhoging van het Wettelijk Minimumloon op te vangen en de arbeidsvoorwaarden van medewerkers beter af te stemmen op die van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). 

Vanaf 2024 zal ook de BBP-systematiek van kracht worden, waardoor nog eens 4,5 miljoen euro beschikbaar komt voor de eilanden. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen benadrukt het belang van deze financiële stap voor de eilanden, waardoor deze structurele middelen krijgen voor structurele taken. 

Afspraken

De extra middelen sluiten aan bij de afspraken gemaakt tijdens de bestuurlijke WolBES en FinBES conferentie om de taken van de eilanden goed en zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. 

Door het extra budget is er ruimte voor meer personeel en voor het versterken van de uitvoeringskracht, met het oog op grote opgaven zoals onderhoud en vervanging van vitale infrastructuur.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo