Overheid

Directie Toezicht en Handhaving Bonaire voert 269 inspecties uit in eeste kwartaal 2024

KRALENDIJK – De Directie Toezicht & Handhaving (DTH) van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft succesvol 269 inspecties uitgevoerd in het eerste kwartaal van dit jaar. Het merendeel van deze inspecties (118) richtte zich op de controle van elektrische installaties. Daarnaast zijn er 55 inspecties uitgevoerd op economisch gebied, 52 inspecties met betrekking tot voedselveiligheid, 28 algemene inspecties over de verplichtingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APK), en 16 inspecties met betrekking tot milieuaspecten.

In totaal zijn er 42 handhavingsinstrumenten ingezet in het eerste kwartaal. Het grootste deel van de handhaving vond plaats binnen het project ‘Prijzenwet 2023’, gericht op het controleren of detailhandelaren zich houden aan de vastgestelde prijzen in het ‘Prijzenbesluit Bon Kompra plus’. Daarnaast zijn 17 voornemens tot een last-onder-dwangsom verzonden, voornamelijk gericht op het aanpakken van verblijfsrecreatie waar dit niet is toegestaan. Ook zijn er 12 waarschuwingen uitgevaardigd voor diverse overtredingen, evenals 1 stopbrief voor een bouwwerk en 1 invorderingsbeschikking.

Voorlichting aan burgers

Het hoofddoel van DTH blijft het bevorderen van spontane naleving van wet- en regelgeving door middel van voorlichting aan de burgers. In het eerste kwartaal werden twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor standhouders op markten en venters met betrekking tot voedselveiligheid. Daarnaast werden 1788 woningeigenaren geïnformeerd over de regels voor het aanbieden van verblijf aan toeristen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo