Onderwijs

Gedeputeerde Den Heyer bij SEA Werkconferentie voor studie succes Caribische studenten

De conferentie focust op het bevorderen van succes in studieprestaties van Caribische studenten. 

WILLEMSTAD – Eergisteren heeft op Curaçao de tweede werkconferentie van SEA plaatsgevonden, waarbij alle eilanden in het Caribisch gebied en Nederland vertegenwoordigd waren. 

SEA, oftewel Strategic Education Alliance, heeft als voornaamste doel het bevorderen van de studie succes en de kansengelijkheid van Caribische studenten.

Gedurende de conferentie zijn verschillende panel- en werksessies gehouden, gericht op het verbeteren van de studie succes van Caribische studenten. Hierbij stond met name de aansluiting van het voortgezet onderwijs en het mbo/sbo op de drie speerpunten van de SEA centraal. De drie speerpunten van de SEA zijn het faciliteren van mobiliteit voor studenten binnen het Koninkrijk, het bieden van een overgangsopleiding voor studenten die aan een universitaire opleiding willen beginnen, en het doen van onderzoek naar een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

Studenten

Zowel voortgezet onderwijs scholen als mbo/sbo scholen uit het Caribisch gebied waren aanwezig, samen met enkele Nederlandse scholen. Ook studenten uit het gehele Koninkrijk hebben actief deelgenomen aan de werkconferentie; zij leverden een waardevolle bijdrage aan de discussies en activiteiten van SEA.

Deel dit artikel

RocargoRocargo