Media

Eilandsraad Bonaire maakt lokale pers uit voor rotte vis

De griffier diende inmiddels op persoonlijke titel een aanklacht in bij het OM - Archieffoto eedaflegging OLB

KRALENDIJK – De aangifte die interim Griffier Arjen de Wolf namens de eilandsraad heeft gedaan tegen bepaalde personen en bepaalde nieuwsmedia, heeft gezorgd voor veel opschudding, onbegrip en verontwaardiging bij vertegenwoordigers van de lokale pers. 

De interim Griffier kwam tot zijn actie door wat omschreven wordt als het constant lekken van informatie naar de pers. “De Eilandsraad heeft met stijgende zorg kennisgenomen van een stroom van berichten die het eiland bereiken, met name via een persoonlijk web blog, via sociale media en via het enige lokale dagblad. Veel van deze publicaties lijken zich te baseren op informatie die rechtstreeks afkomstig is uit het apparaat van het openbaar lichaam Bonaire, dan wel uit kringen in en rond het eilandsbestuur”, aldus een persverklaring op zondagavond. 

De kritiek komt voor een niet onbelangrijk deel voort uit diverse stukken die journalist René Zwart de afgelopen weken publiceerde op zijn nieuwssite Dossier Koninkrijksrelaties. Keer op keer lukt het Zwart om zowel de eilandsraad als de waarnemend griffier lelijk in hun hemd te zetten, met de onthulling van details die de beeldvorming in negatieve zin beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de forse verhoging van de fractievergoedingen in de eilandsraad en het feit dat De Wolff zich toegang verschafte tot de mailboxen van alle raadsleden, beweerdelijk om het lekken tegen te gaan. 

Hoewel De Wolff -en de eilandsraad met hem- melding maken van onjuiste informatie, hebben zij de berichtgeving van Zwart op nauwelijks enige punt beargumenteerd weten te weerleggen. Het feit dat Zwart beschikt over informatie die ‘vertrouwelijk’ wordt geacht, blijkt de eilandsraad echter ten zeerste te steken. 

Aanval

Hoewel de kritiek van de Raad en de Wolff vooral gericht lijkt tegen Zwart en in mindere mate de lokale krant ‘Boneriano’, wordt en passant de gehele media van het eiland weggezet als onbetrouwbaar. “Bonaire kent geen publieke media zoals in Europees Nederland; alle mediabedrijven gevestigd op het eiland zijn commercieel. Veel van de berichtgeving lijkt te worden gestuurd door politieke en zakelijke belangen”, zo staat in de persverklaring van de eilandsraad te lezen. 

De eilandsraad meent daarin een gevaar voor de democratie te ontwaren. “Dit media-klimaat is een gevaar voor de democratie, benadeelt de kiezers, is een bedreiging voor het goede bestuur van het eiland en vormt een aanslag op het vertrouwen in het eilandsbestuur, of dat nu de Eilandsraad betreft, het Bestuurscollege, of de Gezaghebber”, staat er ook nog in de verklaring te lezen. 

Onbegrip

Verschillende mediavertegenwoordigers reageren vol onbegrip, maar ook vol verontwaardiging op de actie van de eilandsraad. “Is het beschermen van de eilandsraad tegen klokkenluiders niet de omgekeerde Wereld?”, vraagt de Boneriano zich af in een scherp commentaar. Volgens het ochtendblad is het niet de pers die de democratie op het eiland bedreigt, doch de handelwijze van de eilandsraad zelf. 

Ook correspondent Dick Drayer toont zich kritisch over het uitgestuurde bericht: “Ik kan dit niet anders zien als een aanval op de vrije pers op het eiland en een poging om klokkenluiders die misstanden aan willen kaarten, de mond te snoeren”, aldus Drayer. 

Gentle Agreement

Voormalig griffier Willem Cecilia, ziet nog andere addertjes onder het gras als het gaat om de handelwijze van de eilandsraad. Volgens Cecilia slaan zowel de eilandsraad, als ook gezaghebber Nolly Oleana de plank stevig mis met hun actie. 

“Kort geleden heb ik reeds gesteld dat de eilandsraad de kluts volledig kwijt is en blijkbaar is deze nog niet teruggevonden. Ten eerste wordt een persbericht namens de eilandsraad uitgegeven en op hun website geplaatst, maar de goede orde vergt dat de eilandsraad in een openbare vergadering dient te besluiten over dit type berichten die niet van huishoudelijke aard zijn, en deze niet aan de interim griffier wordt gedelegeerd met goedkeuring achteraf. De opsteller van dit bericht spreekt over goed bestuur maar heeft blijkbaar hiervan geen kaas van gegeten”.

Daarnaast wijst Cecilia ook op het in 2019 aangenomen ‘Gentle Agreement’ dat een proces beschrijft dat bij gevoelige zaken door de eilandsraad gevolgd wordt, alvorens zaken in de publiciteit te brengen. 

“In de openbare vergadering van 29 januari 2019 is de zogenaamde ‘Gentle Agreement’ door de eilandsraad vastgesteld aangaande de handhaving van de integriteit van de politiek. De Gentle Agreement bevat procedurele afspraken die gemaakt zijn over een zorgvuldige werkwijze bij mogelijke integriteitsschendingen”, schrijf Cecilia. 

De voormalig griffier merkt op dat het als belangrijke adviseur op de weg van de Griffier had gelegen om de gezaghebber te informeren over de geëigende procedure bij constatering van mogelijke schendingen.  

“De eilandsraad moet verre blijven van ondermijning van de Persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Leef de regels van integriteitsschending na, en doe gedegen vooronderzoek, alvorens op eigen houtje en ongeautoriseerd toegang te verschaffen tot filelogs van de e-mails van raadsleden en absurditeiten uit te kramen”, zo besluit Cecilia zijn kritische beschouwing. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo