Nieuws van Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire doet onderzoek naar aanbieden meer technische opleidingen

Vertegenwoordigers van Deltion College spraken tijdens hun bezoek aan Bonaire, onder meer met vertegenwoordigers van MBO Bonaire. Foto: TGO Deltion College

KRALENDIJK – De Scholengemeenschap Bonaire (SGB), doet samen met een aantal partners op het eiland onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheid om meer technische opleidingen op het eiland aan te gaan bieden, dan wel het aanbieden van technische opleidingen op een hoger niveau dan tot zover mogelijk is. 

Uit gesprekken met de directies van onder andere Fundashon Mariadal, Bonaire International Airport (BIA), ContourGlobal en WEB N.V. is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan technisch geschoold personeel op meerdere niveaus en verschillende vakdisciplines, zoals meet- en regeltechniek, procestechniek, mechatronica, industriële automatisering, en dieseltechniek.

WEB N.V. is, uitgaande van de sterk stijgende vraag naar water en energie op het eiland in dat licht, ook begonnen met het inrichten van een eigen bedrijfsschool. Hierbij wil het bedrijf echter nadrukkelijk gebruik maken van de bestaande onderwijsstructuur op Bonaire, in dit geval specifiek MBO Bonaire. 

Deltion College

Het Nederlandse Deltion College, dat WEB zal ondersteunen bij het opzetten van de bedrijfsschool, heeft eerder deze maand gesprekken gevoerd met onder andere ROA-CN, WEB en BIA op het eiland over mogelijkheden en wensen, als ook over de inbedding van opleidingen of onderdelen daarvan in bestaand mbo-onderwijs. 

“In samenwerking met SGB zal onderzocht worden of de opleiding Allround Operationeel Technicus (AOT) niveau 4 op Bonaire zal kunnen worden aangeboden” zegt Alex Klaassen van TGO Deltion College. 

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo