Nieuws van Bonaire

Hoofd veterinaire afdeling Cointepas: ,,Hondenproblematiek Bonaire ligt bij slecht houderschap”

De Hondenproblematiek op Bonaire ligt volgens Claire Cointepas bij slecht houderschap

Maar liefst 100 honden werden eind januari in een week gecastreerd of gesteriliseerd. Een groot project, waarbij de vraag was: ‘Is er een hondenproblematiek op Bonaire’? OLB hoofd veterinaire afdeling Claire Cointepas laat aan Bonaire.nu weten: ,,We hebben hier in vergelijking met Curaçao weinig zwerfhonden. Wel denk ik dat het goed is om mensen hier meer bewust te maken van het hebben van een hond”. 

Eind januari kwam een team van dierenartsen en paraveterinairen uit Nederland naar Bonaire om maar liefst 100 honden en katten te helpen. Succesvol. Toch was de organisatie van mening dat het moeizaam was om het project te starten. Het OLB zat volgens hen dwars. ,,Ik vond het jammer om te lezen dat het OLB dwars zou hebben gezeten in het sterilisatieprogramma”, aldus Claire Cointepas die hoofd van de veterinaire afdeling Bonaire is. ,,Eind november kreeg ik te horen van het initiatief om honden te steriliseren. In januari 2024 moest dit gebeuren. Het plan van de organisatie was: ‘Honden van straat halen om deze te steriliseren of castreren’. Dit zou bij het FKK in Bonaire gaan gebeuren”.

Het dumpen van honden, het niet castreren of steriliseren is naar mijn mening een gevolg van slecht houderschap, bewust of onbewust. Claire Cointepas is hoofd van de veterinaire afdeling Bonaire

Hondenverordening

Het zomaar weghalen van honden door vrijwilligers om deze te helpen mag niet. Artikel 2 van de eilandverordening van 25 juni 1998 no.2, ter vervanging van de hondenverordening zegt: Honden, die niet zijn voorzien van een geldig belastingkenteken, worden, indien zij worden aangetroffen op de openbare weg, op een voor ieder toegankelijk terrein of op een door de rechthebbende hiertoe toegankelijk gesteld terrein, gevangen door de politie of door personen die hiertoe door het bestuurscollege zijn aangewezen. 

,,Los van deze regelgeving, waren wij in eerste instantie niet enthousiast. Wij wilden dat het project samen werd gedaan met de dierenartsenpraktijken van Bonaire. Waarom? Omdat het van belang is dat dit soort projecten niet een korte impuls gaat zijn. We willen graag duurzame projecten opzetten die ook op de langere termijn inzetbaar zijn. We hebben de organisatoren kritische vragen gesteld en voorwaarden gegeven om dieren op Bonaire te beschermen. Jammer genoeg werd dit door hen gezien als ‘kritiek vanuit het OLB’”, aldus Cointepas.

Ook gedeputeerde Clark Abraham vindt er het zijne van: ,,Je haalt niet zomaar gezonde dieren van straat af. Hier moet toestemming voor worden gegeven. Toen de vrijwilligers bij ons hebben aangeklopt, heb ik hen verteld dat de nazorg geregeld moet worden. Immers, de vrijwilligers vertrokken na een week weer van het eiland. Wie zouden dan eventuele complicaties bij de dieren gaan behandelen en betalen?”.

Blaffen is geen probleem
Gedeputeerde Clark Abraham die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn op het eiland, is van mening dat er een hondenprobleem op het eiland is. Net zoals Cointepas deelt hij de mening dat castreren en steriliseren hoog op de agenda moet blijven staan voor het dierenwelzijn van het eiland. Waar Abraham geen probleem in ziet, is het blaffen van honden in een tuin: ,,Gelukkig blaffen ze. Wat als ze dat bij wijs van spreken 24 uur per dag doen? Dan zijn ze dol. Dan moeten ze naar de dierenarts voor een prikje. Ik weet dat mensen in Nederland gewend zijn dat honden veel binnen zijn en geen tuin hebben waar ze in kunnen leven. Ook doen honden hier op Bonaire hun behoefte, in tegenstelling tot in Nederland, in de tuin. Een hond wordt hier vaak niet uitgelaten door de lokale Bonairiaan. Voor mensen die hier komen wonen is dat wennen. Honden wonen hier in de tuin en blaffen. In Nederland neemt men een hond vaak als gezelschapsdier. Op Bonaire zien mensen hun hond als een waakhond. Stel dat ze hier niet zouden blaffen, dan hebben we een probleem”.

Hondenproblematiek

Uiteindelijk ging het castratie- en sterilisatieproject door. Meer dan 100 honden werden succesvol behandeld. Daarnaast werd het nazorgtraject geregeld. Volgens de vrijwilligers een groot succes. 

Toch blijft het de vraag, waarom in één week zoveel hondeneigenaren hun hond lieten castreren of steriliseren.

,,Het huidige bestuurscollege (BC) heeft dierenwelzijn hoog op de agenda staan”, aldus Cointepas. ,,We zijn echt bezig om op langere termijn op een meer houdbare manier dit te organiseren. Toen het vorige BC viel, stopte ook de werkgroep die hier mee bezig was. Deze zijn we nu weer aan het starten. Ik verwacht dat met deze werkgroep we de bewustwording op het eiland nog groter kunnen maken. Nog steeds kunnen mensen gratis hun hond castreren of steriliseren”. 

BEKIJK OOK:
FKK Bonaire trekt aan noodrem: ,,Het is dweilen met de kraan open”

Weinig zwerfhonden op Bonaire

In 2023 werd in Curaçao een team aangesteld om zwerfhonden van straat te halen. In dat jaar werden tot november maar liefst 23 mensen gebeten. In Bonaire lijkt het aanstellen van zo’n soort team, niet nodig. ,,We hebben hier gelukkig minder zwerfhonden dan op Curaçao. Wel hebben wij op Bonaire te veel loslopende honden die overlast veroorzaken. Veel van hen hebben wel een baasje.’ Zwerfhonden hier noem ik trouwens liever: ‘honden zonder eigenaar’. Wel zien we een stijging in het aantal dumpingen van honden, honden die eerst waarschijnlijk wel een eigenaar hadden. Deze worden zover dat kan door de dierorganisaties of buurtbewoners opgevangen. Het dumpen van honden, het niet castreren of steriliseren is naar mijn mening een gevolg van slecht houderschap, bewust of onbewust,, aldus Cointepas. 

Houd je hond op je terrein

De problemen die curaçao dus kent met zwerfhonden, is op Bonaire anders. ,,Hier ligt de problematiek inderdaad anders. Wij hebben veel honden met eigenaar die loslopen en allerlei vormen van overlast veroorzaken. Afgelopen week zag ik bijvoorbeeld een hond met een halsband om op straat met een kip in zijn mond door de wijk lopen. Dit zie ik als probleem. Daarom hebben wij op dit moment nog steeds het beleid: ‘Houd je hond op je eigen terrein’. De politie mag boetes uitdelen aan eigenaren die hun hond buiten de omheining hebben rondlopen. Wel ben ik van mening dat ook hier meer honden gecastreerd of gesteriliseerd moeten worden”.

,,Ik denk dat de hondenproblematiek vooral ligt bij slecht houderschap”, aldus Cointepas. ,,We zullen kleine stapjes moeten maken. Die moeten nog gezet worden. Een bewustwordingscampagne is essentieel. Er is tijd en geduld nodig om deze hondenproblematiek aan te pakken”.

Deel dit artikel