Nieuws

Structureel zeven ton euro voor OV op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet heeft vanaf dit jaar structureel 700.000 euro voor de eilanden beschikbaar gesteld om een vorm van openbaar vervoer te ontwikkelen en te subsidiëren. Dat schrijven de bewindslieden Carola Schouten en Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Het is aan het openbaar lichaam om daadwerkelijk het initiatief te nemen tot het opzetten van een OV-verbinding. Het Rijk is bereid om daar desgewenst ondersteuning in te bieden.  

Geen OV

Momenteel geldt dat er geen tot nauwelijks openbaar vervoersverbindingen in Caribisch Nederland aanwezig zijn. Er rijden wel busjes, maar die zijn in particliere handen. Alleen het tarief is wettelijk bepaald.

De Commissie Sociaal Minumum onder leiding van Glenn Thodé onderstreepte eerder in haar rapport de noodzaak voor het introduceren van openbaar vervoer op de eilanden, omdat uit het noodzakelijke alternatief – het gebruik van een auto – hoge kosten volgen.

Verantwoordelijkheid

Het Rijk zou in gezamenlijkheid met de openbare lichamen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het opzetten van een voldoende dekkend stelsel van openbaar vervoer en daar de financiële verantwoordelijkheid voor te dragen, zeggen de bewindslieden nu.

Om die reden is er nu structureel geld voor de eilanden beschikbaar gesteld om een vorm van openbaar vervoer te ontwikkelen en te subsidiëren. Ook de subsidie op de ferry op de bovenwinden is voor twee jaar verlengd.

Deel dit artikel