Nieuws van Bonaire

OM start onderzoek naar geweldsincident oudejaarsnacht op Saba

Het Openbaar Ministerie heeft in een persbericht op woensdag bekend gemaakt dat zij onderzoek gaat doen naar een incident op Saba waarbij een politieagent van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zijn dienstvuurwapen heeft getrokken.

Naast de betrokken agent was er ook een medewerker van de Koninklijke Marechaussee aanwezig, die bij het incident betrokken was en ook geweld zou hebben gebruikt. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt in haar verklaring dat het haar niet ontgaan is dat het incident binnen de gemeenschap van Saba en op Sociale Media beroering en zorg teweeg heeft gebracht.

Door het OM is besloten om, onder leiding van een officier van justitie, strafrechtelijk onderzoek te doen naar de feiten die de aanleiding zijn geweest voor dit geweldgebruik door de medewerkers van KPCN en KMar. 

“Zoals gebruikelijk wordt overigens ook de geweldstoepassing door deze ambtenaren nader onderzocht en getoetst aan de daarvoor geldende regelingen. Deze onderzoeken worden inmiddels verricht door het Bureau Interne Zaken van respectievelijk het KPCN en de KMar. Ook de bevindingen van deze onderzoeken zullen vervolgens beoordeeld worden door het Openbaar Ministerie”, aldus de persverklaring. 

Feitenonderzoek

Het OM waarschuwt dat voorzichtigheid geboden is met het trekken van conclusies, voordat alle feite bekend zijn. “Wanneer het onderzoek wordt afgerond en conclusies kunnen worden getrokken, zal er nadere berichtgeving volgen”, belooft woordvoerder Roderick Gouverneur.

Deel dit artikel