Nieuws van Bonaire

Verbazing en irritatie op Saba over wapenvertoon politieagenten buiten dienst

Op video’s die ABC Online Media kreeg toegestuurd uit Saba, is duidelijk het wapen te zien in de hand van de betrokken agent. In die video proberen omstanders de situatie te sussen.

THE BOTTOM – Op Saba is rond de nieuwjaarsviering met verbazing, maar ook met verontrusting gereageerd op het wapenvertoon van in elk geval één buiten dienst zijnde agent van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), die in de vroege ochtend van 1 januari in een uitgaansgelegenheid zijn dienstwapen tevoorschijn haalde. 

Naar verluidt zou er echter nog sprake zijn van een tweede, niet aan het eerste gerelateerd geval, waarbij een andere buiten dienst zijnde agent ook zijn wapen tevoorschijn zou hebben gehaald. 

De incidenten roepen op het eiland, dat bekend staat als buitengewoon rustig, de nodige vraagtekens en onrust op. “Ik vraag me af of dit op Bonaire of Sint-Eustatius ook zo gebeurt en wat voor consequenties er volgen op het vertonen van dit soort gedrag”, vraagt Saskia J. Matthew van de politieke partij Party for Progress, Equality and Prosperity (PEP) zich hardop af in gesprek met ABC Online Media

Het bewuste incident vond plaats bij de Ocean Club te Fort Bay. Hierbij zou de bewuste agent, niet in uniform en duidelijk deelnemend aan de festiviteiten, zijn wapen tevoorschijn hebben gehaald. Volgens Matthew leverde het voorval onnodige spanning en onrust op. 

De aanwezigheid van een politieagent buiten dienst die een wapen draagt in zo’n omgeving roept op het eiland aanzienlijke zorgen op. Saba staat bekend als veilig en het zien van een agent die zijn wapen gebruikt tijdens een sociaal samenzijn wordt door velen gezien als verontrustend en ongepast. De betrokken agent was als feestganger aanwezig en consumeerde alcohol. “Het gedrag van de agent is niet in overeenstemming met wat van een handhaver van het gezag op het eiland mag worden verwacht”, meent de jonge politica. 

Volgens aanwezigen verergerde de reeds gespannen situatie verder toen een andere buiten dienst zijnde agent een confrontatie had met een andere aanwezige op het feest. De bewuste agent zou daarbij een gebaar hebben gemaakt van het doorsnijden van een keel. Ook dit gedrag is aanleiding tot veel discussie op het kleinste BES-eiland.

Rocargo

Inmiddels gaan er op het internet video’s rond van het incident waarop het wapen van de agent en de agent zelf herkenbaar in beeld zijn. 

Onderzoek

ABC Online Media heeft in het kader van verantwoordelijke verslaggeving een reactie gevraagd aan het Korps Politiek Caribisch Nederland (KPCN), maar kreeg -zoals altijd in dit soort gevallen- een redelijk nietszeggend antwoord. “Er word een onderzoek opgestart naar het gebruik van het vuurwapen. Dit is een standaard procedure die wordt ingezet wanneer een politiemedewerker gebruik heeft gemaakt van het vuurwapen en/of geweld heeft aangewend”, aldus de woordvoerder van KPCN op dinsdagmiddag. 

Weinig openheid

Helaas geeft KPCN zelden openheid over interne zaken, noch voelt het Korps zich snel geroepen publiekelijk te reageren op verontwaardiging die ontstaat over vermeend onnodig hardhandig optreden. De laatste tijd bestaat er, ook bij de pers op Bonaire, toenemende bezorgdheid over soms op het oog onnodig ruw of ontoelaatbaar politieoptreden, als ook over de onwil of gebrek aan bereidwilligheid van de Korpsleiding, inhoudelijk op vragen van de pers te reageren. 

Deel dit artikel