Nieuws van Bonaire

Vuurwerk afsteken mag weer tussen oud en nieuw

Foto BES-Reporter

KRALENDIJK – Met een zogenaamde ‘algemene ontheffing’ tegen het afsteken van vuurwerk, mogen burgers tijdens de jaarwisseling weer vuurwerk afsteken.

Normaal is het afsteken van vuurwerk door burgers verboden, maar op 31 december en 1 januari mag dat wel door het verlenen van een algemene ontheffing door de gezaghebber. 

Overigens blijft het verplicht om voor het afsteken van groot vuurwerk, zoals pagara’s of een vuurwerkshow, een vergunning te hebben. 

Ook zijn er wel beperkingen in wat wel en niet toegestaan is. “Het afsteken van vuurwerk mag niet geschieden, binnen een straal van 250 meter van zieken- en verpleeginrichtingen en gebouwen waar kerkdiensten worden gehouden. Het is ook niet toegestaan vuurwerk af te steken binnen een straal van 250 meter van benzine pompstations en opslagplaatsen van ontplofbare en licht ontbrandbare stoffen. Het afsteken van vuurwerk dat de lucht in gaat, mag niet geschieden op een plaats die gevaar kan opleveren voor het vliegverkeer”, staat in het ontheffingsbesluit dat getekend is door gezaghebber Nolly Oleana. .

Verantwoordelijk

Het persbericht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) merkt fijntjes op dat iedereen aansprakelijk blijft voor eventueel letsel en schade toegebracht aan personen, dieren of goederen. De gezaghebber verzoekt dan ook aan een ieder die vuurwerk afsteekt, wel de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo