Nieuws van Bonaire

Nieuw groen lesmateriaal in het onderwijs

KRALENDIJK – Scholen op Bonaire hebben recent het nieuwe lesmateriaal ‘Kunuku Lifestyle Challenge – Zelf leren planten op school’ ontvangen. Dit materiaal, ontwikkeld door Aeres Hogeschool, stichting Mangazina di Rei en Bonaire Agri & Aqua Business BV (BAAB), werd via trainingsmiddagen gedeeld met leerkrachten en docenten van basisscholen en de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). Het lesmateriaal is beschikbaar op vier onderwijsniveaus: Middenbouw en Bovenbouw van het Primair Onderwijs, VMBO en Liseo.

Dit initiatief maakt deel uit van het project ‘versterking groen onderwijs Bonaire’, gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Studenten van Aeres Hogeschool, die eerder dit jaar op Bonaire waren, hebben in samenwerking met lokale scholen voorstellen voor dit lesmateriaal ontwikkeld. Dit werd geïntegreerd met het ‘Kunuku Lifestyle Challenge’-programma van stichting Mangazina di Rei, dat sinds 2015 educatieve tuinactiviteiten aanbiedt voor de jeugd.

De betrokken leerkrachten en docenten toonden groot enthousiasme en erkennen het belang van het leren over plantenteelt, met name het belang van zelfvoorzienendheid op Bonaire, gezien de afhankelijkheid van geïmporteerd voedsel.

Naast het lesmateriaal voor scholen, werken de projectpartners ook aan trainingen in plantenteelt, dierhouderij en ondernemerschap, die uiteindelijk verzorgd zullen worden door trainers van de Landbouw Voorlichting en Kwekerij (LVV). Onlangs hebben trainers een speciaal ’train-the-trainer’ programma gevolgd om deze kennis over te dragen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo