Nieuws van Bonaire

Caribische Nederlanders zijn tevreden ondanks lagere materiële welvaart blijkt uit onderzoek

Ondanks een relatief lage materiële welvaart vergeleken met Europees Nederland, ervaren inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een hoge tevredenheid over hun leven. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 van het CBS. De inkomensongelijkheid op deze eilanden blijft echter groot, en veel inwoners geven aan moeite te hebben om financieel rond te komen.

De monitor, gericht op de periode 2015-2022, onderzoekt de kwaliteit van leven en de mate waarin deze impact heeft op toekomstige generaties en mensen wereldwijd. Dit jaar focust de monitor op de dimensie ‘hier en nu’ en 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).

Opmerkelijk is dat ongeveer 90 procent van de inwoners van de drie eilanden hun leven positief beoordeelt, een hoger percentage dan in Europees Nederland. Vooral op Sint-Eustatius is de tevredenheid gestegen. Het besteedbaar inkomen per hoofd lag in 2021 op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba tussen de 50 en 60 procent van dat in Europees Nederland, met respectievelijk 17,9 duizend, 18,2 duizend en 21,2 duizend Amerikaanse dollar.

De inkomensongelijkheid, gemeten via de 80/20 ratio en de Gini-coëfficiënt, blijft in Caribisch Nederland aanzienlijk. Dit contrast tussen hoge tevredenheid en economische uitdagingen schetst een uniek beeld van de leefomstandigheden op de eilanden.

Hoewel het materiële welvaartsniveau lager is, is de arbeidsparticipatie op Bonaire en Sint-Eustatius zelfs iets hoger dan in Europees Nederland. Ook is de werkloosheid op de eilanden laag. Ondanks een hoog aandeel laagopgeleiden, is meer dan 70 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder tevreden met de opleidingskansen.

Deze bevindingen tonen aan dat de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een hoge levenskwaliteit ervaren, ondanks de economische uitdagingen die zij ondervinden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo