Nieuws van Bonaire

Mensen met een beperking op BES-eilanden krijgen meer rechten

DEN HAAG – Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is begonnen met het verbeteren van de rechten en positie van mensen met een beperking op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dit initiatief is een voorbereiding op de ratificatie van het VN-verdrag Handicap op deze eilanden. Hoewel Nederland het VN-verdrag al in 2016 heeft ingevoerd, is het nog niet van toepassing op de BES-eilanden.

Een recente verkenning uitgevoerd door de Bonairiaanse organisatie TaraBV heeft als doel een helder beeld te vormen van de huidige situatie van mensen met een beperking op de eilanden. Deze verkenning omvatte literatuuronderzoek en gesprekken met diverse betrokkenen, zowel op de eilanden als in Europees Nederland. Op basis van deze verkenning is een documentaire gemaakt die inzicht biedt in de ervaringen en uitdagingen van mensen met een beperking in Caribisch Nederland.

De uitkomsten van de verkenning zijn gepresenteerd tijdens een congres over het VN-verdrag Handicap dat op 3 november in Kralendijk op Bonaire plaatsvond. Belangrijke organisaties zoals Ieder(in) waren hierbij aanwezig en hebben gesprekken gevoerd met lokale (belangen)organisaties en ervaringsdeskundigen. Deze interacties zijn cruciaal voor het versterken van de belangenbehartiging van mensen met een beperking in Caribisch Nederland.

Een van de voornaamste conclusies van de verkenning is de noodzaak tot meer bewustwording en emancipatie rondom handicaps. Er wordt gepleit voor een verschuiving van het medische naar een sociaal model van handicap, waarbij de focus ligt op de interactie tussen de beperking van het individu en de ontoegankelijkheid van de samenleving. 

Dit inzicht heeft geleid tot vijf aanbevelingen, waaronder de integratie van deze kwestie in de lokale armoedeaanpak en het versterken van ervaringsdeskundigheid.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo