Nieuws van Bonaire

BES-eilanden binnenkort ook in kaart gebracht met Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

KRALENDIJK – Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) staat op het punt om de digitale hoogtekaart van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te actualiseren. 

De drie eilanden, die in 2010 bijzondere gemeenten van Nederland werden, zullen voor het eerst worden overvlogen om zowel luchtfoto’s als hoogtegegevens te verzamelen.

Deze gegevens, binnenkort openbaar beschikbaar, zijn van groot belang voor de eilanden. Allereerst voldoen ze hiermee aan de wettelijke verplichting om toe te werken naar een BAG: de Basisadministratie Adressen en Gebouwen. Daarnaast zijn de verzamelde gegevens waardevol voor natuurmonitoring en het opstellen van natuur- en klimaatplannen. Bovendien kunnen ze dienen als referentie voor nutsbedrijven die elektriciteit of water leveren, evenals voor de veiligheidshandhaving door politie en brandweer.

Budget

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft budget beschikbaar gesteld voor het verzamelen van de data, en voor de vluchten is een overeenkomst gesloten met Slagboom en Peeters Aerial Surveys. De verwachting is dat alle vluchten al voor het komende voorjaar zullen zijn afgerond.

Deel dit artikel