Nieuws van Bonaire

Versneld vergunningsproces op Bonaire belooft verbetering arbeidsmarkt

KRALENDIJK – Het recente pilotproject op Bonaire voor een versnelde procedure van tewerkstellingsvergunningen, dat op 1 juli 2023 van start ging, wordt positief ontvangen door de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) en deelnemende bedrijven in de toeristische sector. Dit initiatief, bedoeld om de doorlooptijd van vergunningsaanvragen aanzienlijk te verkorten, heeft tot nu toe geleid tot een betere tevredenheid bij werkgevers, werknemers en de overheid.

Gezien de krappe arbeidsmarkt op Bonaire is het vaak nodig om werknemers van buitenaf aan te trekken. Voor deze werknemers is een tewerkstellingsvergunning vereist. De lange doorlooptijd van deze vergunningen veroorzaakte eerder veel onvrede. Daarom werd op 1 juli 2023 gestart met een pilot, waarbij BONHATA werkgevers voordroeg om deel te nemen. Twaalf bedrijven uit onder meer de onderwijs-, zorg- en toeristische sector doen mee.

Rocargo

De doelstellingen van de pilot zijn onder andere het verkorten van de doorlooptijd voor vergunningen, het controleren van de correctheid van aanvragen via steekproeven, en het ontwikkelen van criteria voor een breder toepasbare vergunningverlening. Na drie maanden is het project in oktober geëvalueerd, waarbij positieve resultaten naar voren kwamen. In het voorjaar van 2024 wordt besloten over het vervolg van dit initiatief.

Voorafgaand aan de pilot hebben diverse organisaties, waaronder de Bonaire Business Federation (BFB) en de Kamer van Koophandel, samen met overheidsinstanties gewerkt aan het verbeteren van de procedure. Hierbij is ook aandacht besteed aan het onderscheid tussen goedwillende en potentieel kwaadwillende aanvragers, om zo de doorlooptijd te verkorten.

Deelnemende bedrijven zijn verantwoordelijk voor het volledig en correct indienen van de vergunningsaanvragen. De IND en SZW bieden ondersteuning en zijn getraind in het herkennen van vervalsingen. De succesvolle beoordeling van de pilot onderstreept de gedeelde inspanningen van alle betrokkenen om de procedure van tewerkstellingsvergunningen op Bonaire efficiënter en effectiever te maken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo