Nieuws

Bonaire haalt dikke streep door Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 2023 

De zorgen over de explosieve groei van het eiland zijn niet nieuw, maar staan bij het nieuwe BC een stuk hoger op de agenda. Foto: OLB

KRALENDIJK- Het Bestuurscollege van Bonaire heeft een dikke streep gehaald door wat het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROB) 2023 had moeten worden. Volgens het BC is het tijd voor een strategische bezinning en wellicht ook een nieuwe koers. 

Het BC zegt ook dat het besluit is genomen na wat zij zelf omschrijft als ‘zorgvuldige overwegingen’.  Het besluit om een en ander te overwegen is in lijn met het bestuursprogramma 2023-2027, zoals door de bestuurscoalitie van PDB, M21 en de fractie vrolijk is overeengekomen. 

“Dit betekent concreet dat er een nieuw Ruimtelijk Ontwikkelingsplan zal worden gestart zodra de basis op orde is, waarbij het huidige ROB2010 van kracht blijft voor lopende en nieuwe aanvragen”, zo stelt het BC in een schrijven op zaterdag.  

Het bestuurscollege zegt dat er belangrijke besluiten moeten worden genomen als het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van het eiland, de bevolkingsgroei, een nog niet goedgekeurd Ontwikkelingsprogramma BES, de noodzaak om te inventariseren waar het eiland nu staat en een Strategische Milieu beoordeling. 

Gebrekkig

“De schijnbare behoefte aan het ROB 2023 komt voort uit een gebrek aan effectieve uitvoering, toezicht en handhaving binnen het bestaande kader”, aldus stelt het BC in een vingerwijzing naar het vorige College. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo