Nieuws van Bonaire

Eilandsraden BES vergaderen over gezamenlijke thema’s

Raadsleden van Bonaire, St. Eustatius en Saba bijeen in the Lion’s Den, St. Eustatius. Foto: ABC Online Media

ORANJESTAD – De drie eilandsraden van Bonaire, St.-Eustatius en Saba hebben op woensdag een gezamenlijke vergadering gehouden in de Lion’s Den op St.-Eustatius.

De raadsleden maakten gebruik van de aanwezigheid van verschillende raadsleden van Saba en Bonaire voor de viering van Statia Day op 16 november 2023. 

Op het programma stonden onder meer de voorstellen voor de aanpassingen in zowel de WOLbes en FINbes. Op alle drie de eilanden leeft het gevoel dat de voorgestelde wijzigingen er vooral door politiek Den Haag worden doorgedrukt. 

Nederland is juist de mening toegedaan dat er vooraf uitgebreid met de eilanden is gesproken om hen te polsen over de voorgenomen aanpassingen. 

Samen optrekken

De eilandsraden van de drie eilanden hebben al vaker aangegeven gezamenlijk te willen optrekken als het gaat om zaken die alle drie de eilanden aangaan.

Deel dit artikel